ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.
วันธรรมดา : วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562


Core Flutter Programming (8,500 บาท / 3 วัน)

Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application อย่าง Android และ iOS ที่พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. Flutter มีหลักการคล้ายกับ Xamarin คือ มันสามารถ Reuse Code ได้มากกว่า 70% ในการทำแอปพลิเคชันที่รันได้ทั้งบน Android และ iOS โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา คล้ายๆกับภาษา C#, Java ซึ่งเมื่อทำเสร็จแอปพลิเคชันจะทำงานไวใกล้เคียงกับการเขียนด้วย ภาษา Native อย่าง Java และ Swift/Objective-C

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Flutter Native คือ เรื่องของการปรับแต่ง User Interface (UI) ที่มีความยืนหยุ่น ในการแยกการออกแบบเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน User Experience (UX) โดย UI จะใกล้เคียงกับ Native และตรงตาม Design guideline ที่ถูกต้อง อีกทั้งความสามารถในเรื่องของการทำ hot reload ทำให้การแก้ไข UI ทำได้เร็วขึ้นพื้นฐานผู้เข้าอบรม
CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหนเนื้อหาโดยละเอียด
 1. Setup and Introduction
  • What is Flutter?
  • Flutter Architecture
  • Material Design (Android) / Cupertino (iOS-style) widgets
  • Flutter Doctor CLI
  • Scaffold Widget
  • Setup Development Tools

 2. Dart programming language
  • Introduction
  • DartPad
  • Variables
  • Functions
  • Operators
  • Control Flow
  • Exceptions
  • Classes

 3. Debugging

 4. Layout and Widget
  • Stateless VS Stateful Widgets
  • Images
  • Button
  • Form and input
  • Card
  • Rows and Columns (Flexbox)
  • Stack Widget
  • Containers

 5. Event widget
  • Animation
  • Gesture

 6. Using List Layout
  • Creating Scrollable Lists
  • Custom Layout
  • Custom Style

 7. JSON Restful Feed
  • The HTTP Package
  • Using Postman App
  • Http method (GET/POST/PUT/DELETE/..)
  • Images loader
  • Displaying a Loading Spinner
  • Using Pull to Refresh
  • Asynchronous
  • Handling Error Responses

 8. Publishing
  • Icon
  • Resources Management
  • Publishing to Google Play
  • Publishing App Store
  • Deploy Real device (Android / iOS)
สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด
Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product
Tanakorn Ngamvittayachaisakool
Developer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Ramkhamhaeng University
- Bachelor's Degree in Computer Scienceรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.