Core Xamarin.Form Native Cross-Platfom
(เปิดสอนเป็น Onsite เท่านั้น - 5 วัน)

    Xamarin คือ IDE ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android, iOS และ Windows Phone ที่ได้รับการตอบรับดีมาก ในต่างประเทศและเริ่มเติบโตขึ้นมากในไทย โดยข้อดีของ Xamarin คือสามารถเขียนด้วย C# .NET ภาษาเดียวและสามารถทำ Code Sharing ได้มากกว่า 70% ในแต่ละ Platform (Android, iOS, Windows Phone) แต่เวลา Build App ออกมายังคงเป็น Native App
สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co
พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรม if, loop, function, class เป็นต้น
 • แนวคิด OOP C# หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน


สำหรับผู้ที่สนใจ คอร์ส Advanced Xamarin กรุณาคลิกที่ Advanced Xamarinการติดตั้ง Xamarin ใน Visual Studio บน Windows
ภาพตัวอย่างหลักสูตร Basic Xamarin for Android and iOSสุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.เนื้อหาโดยละเอียด
 1. Setup and Introduction to Cross-Platform IDE - Xamarin
  • Xamarin Introduction (Features & Price)
  • Xamarin Installation & Configuration
  • Highlight Features
  • How Xamarin works to accomplish cross-platform
  • Basic Xamarin C# and XAML to implement User Interface

 2. Using Visual Studio or Xamarin Studio
  • Creating New Project
  • Review Project Structure
  • New/Import File to Project
  • Auto Completion
  • Refactoring Source Code
  • Debugging
  • Adding Library Package & Component

 3. XAML in Xamarin.Forms
  • Code vs XAML
  • Create your UI for Xamarin.Forms applications in code
  • Create the UI declaratively using XAML
  • Page
  • Layout
  • View

 4. Resources and Styles in Xamarin.Forms
  • How to use Resources to eliminate repeated XAML
  • Remove hard-coded values (fonts, colors) and define them as resources
  • Consolidate groups of property values into Styles

 5. Data Binding in Xamarin.Forms
  • How to use data binding in Xamarin.Forms
  • Create two-way binding scenarios

 6. Using ListView in Xamarin.Forms
  • Using data binding and data templates with the ListView control
  • Create interactive, scrolling lists of data with Xamarin.Forms
  • How to populate a ListView with data
  • How to use it as a navigation menu
  • How to utilize some of the built-in customization features

 7. Customizing the ListView in Xamarin.Forms
  • Customizing the visualizations displayed in a ListView
  • How to use the ViewCell
  • How to add headers and footers
  • How to group and organize your data
  • Add Gestures to UI
  • Circle Image
  • Thread Handling
  • Practical performance advice to make sure your ListView scrolls smoothly

 8. Consuming REST-based Web Services
  • How to integrate with and consume RESTful web services in mobile applications.
  • Techniques to monitor the network status of the device
  • Introduction to the tenets of REST architecture
  • how to properly retrieve, insert, update and delete information from a REST-based service
  • Using the cross-platform HttpClient class
  • Optimizing our network access by utilizing the platform-specific network stack withHttpClient.

 9. Node js
  • Introduction Node js
  • Install Node js
  • Connect Database MySQL
  • Web API (insert, update, delete, query)

 10. Google Map
  • Google Api console
  • Customize MapView
  • Add Map Pin
  • Add Map Polygon
  • Tracking Location
  • PageRender (Integate Native Renderer)

 11. Deployment
  • Deployment in actual devices (Android and iOS)
  • Deployment App store
  • Deployment Google play

 12. Q&A

แนะนำหลักสูตร

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)
Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468


Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943


Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/product

รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.