Advanced Xamarin Native Cross-Platfom (14,500 บาท / 4 วัน)

Xamarin คือ IDE ในการพัฒนาแอพสำหรับ Android, iOS และ Windows Phone ที่ได้รับการตอบรับดีมาก ในต่างประเทศและเริ่มเติบโตขึ้นมากในไทย โดยข้อดีของ Xamarin คือสามารถเขียนด้วย C# .NET ภาษาเดียวและสามารถทำ Code Sharing ได้มากกว่า 70% ในแต่ละ Platform (Android, iOS, Windows Phone) แต่เวลา Build App ออกมายังคงเป็น Native App

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Talk to Native API with DependencyService
 • ListView with LoadMore (Paging)
 • ListView with Dynamic Row Height
 • Push Notification
 • Google Map Integration and Customization
 • Chart/Graph
 • QR Code Scanner
 • Access Camera and Gallery
 • File Uploading
 • Gesture Integrtion
 • Soap/RESTFull Webservices
 • XML Parsing with Linq
 • Threads Handlering with Asyn and Await
 • Custom UIs with UIRenderer in each Platform
 • Advanced Data Binding
 • Publishing

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรม if, loop, function, class เป็นต้น
 • แนวคิด OOP C# หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)

*** วิธีการติดตั้ง Xamarin บน Windows OS / Mac OS สำหรับผู้ที่สนใจ คอร์ส Basic Xamarin กรุณาคลิกที่ Basic Xamarin
Day #1
 • Load More in ListView
 • PullDown Refresh in ListView
 • Add Gestures to UI
 • Detech Multiple Button in Each ListView Item
 • Circle Image
 • Thread Handling
 • Call Native with DependencyService
 • Integrate Google MapView
Day #2
 • Customize MapView
 • Add Map Pin
 • Add Map Polygon
 • Tracking Location
 • Connect Camera and Gallery
 • Upload Image to Server with Post Data using Multiplepart
Day #3
 • QR Code Reader and Writer
 • Integrate Chart (Line, Bar)
 • PageRender (Integate Native Renderer) seamless
 • SOAP Webservice
Day #4
 • Demo NodeJS Integration
 • Push Notification (Basic to Advanced Configuation)
 • Deployment in actual devices (Android and iOS)
 • FAQ

ภาพตัวอย่างหลักสูตร Advanced Xamarin for Android and iOSสุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 12,840 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด
Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
นอกเวลาทำการ สามารถฝากข้อความไว้ทาง Line: @codemobiles

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.