บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด เราคือบริษัทชั้นนำทางด้านการพัฒนาและเปิดอบรมสอน Mobile Application Development ทั้ง Android และ iOS ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้าในระดับองค์กรมาอย่างยาวนาน โดยเรารับปรึกษาและพัฒนา Application รวมไปถึงเปิดอบรมเป็นสถาบันด้าน การเขียนโปรแกรมบนมือถือให้กับลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ (หลักสูตรอาธิ Android / iOS / Xamarin / UX/UI / Arduino IoT) อีกทั้งเรายังมี Application เป็นของเราเองที่เป็นที่เป็นที่นิยมของผู้ใช้เป็นจำนวนมาก (CMThaiDict, CMTOEIC, Berded, SiamGold, ฯลฯ) และ ตอนนี้เรากำลังมีความต้องการที่จะหาผู้ร่วมทีมหน้าใหม่ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเจ๋งๆไปพร้อมๆกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. iOS Developer

คุณสมบัติ
    - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ในการเขียน Mobile App อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
    - สามารถเขียนภาษา Swift ได้
    - มีโปรเจคหรือแอปที่เขียนด้วยตัวเอง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - พัฒนา Application บน Mobile ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ
2. Android Developer

คุณสมบัติ
    - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ในการเขียน Mobile App อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
    - สามารถเขียน Java หรือ Kotlin ได้
    - มีโปรเจคหรือแอปที่เขียนด้วยตัวเอง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - พัฒนา Mobile App ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ
3. Web Developer

คุณสมบัติ
    - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
    - จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
    - สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL, Javascript, Bootstrap, jQuery, HTML, CSS, Angular, NodeJS, หรืออื่นๆ
    - มีโปรเจคที่ทำจริง ใช้งานจริง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - พัฒนาเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ
    - ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง ระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
    - สำรองข้อมูลเว็บไซต์ ตรวจสอบ ป้องกันอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
    - ศึกษาดำเนินงานเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ขององค์กรให้มีความทันสมัย
4. Executive Assistant (เลขานุการผู้บริหาร)

คุณสมบัติ
    - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - จบป.ตรี สาขาเลขานุการ, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
    - ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
    - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - จัดทำ Presentation ได้ มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรองสูง
    - มีความชื่นชอบทางด้าน Software Development
    - หากมีความรู้ทางด้าน Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกรรมการผู้จัดการ
    - เน้นงานประสานงานภายในบริษัท คอยรันงานระหว่างทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนงาน
    - สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
    - งานเลขานุการทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทางด้าน Software Development (ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน)
5. IT Support POS System

คุณสมบัติ
    - เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
    - จบวุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
    - มีความรู้เรื่องการลงโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
    - สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
    - มีทัศนคติในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ
    - หากมีทักษะทางด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - หากมีทักษะทางด้านระบบ Network พื้นฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - ติดตั้งระบบ POS ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
    - อบรมการใช้งานระบบ POS ให้กับลูกค้า, ตัวแทนจำหน่ายและพนักงานหน้าร้าน
    - บริการลูกค้าระบบ POS ในส่วนของ การดูแล และ แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน Software และ Hardware
    - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ POS ในบริษัท
    - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. Content Creator

คุณสมบัติ
    - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
    - จบป.ตรี คณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
    - มีความรู้และทักษะในการเขียนบทความลง Website และ Social Media
    - มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและออกแบบ Content ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ
    - มีความรู้ด้าน SEO, Keyword
    - สามารถใช้โปรแกรมทำ Graphic ได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม เช่น Illustrator, Photoshop หรือ อื่นๆ
    - มี Portfolio ที่เคยทำมาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - สร้างและพัฒนา Content เพื่อนำเสนอกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ บทความ, รูปภาพ, Infographic, VDO, ฯลฯ โดยนำเสนอผ่าน Website และ Social Media ของบริษัท
    - เกาะติดกระแสเทรนด์ใหม่ๆ, ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงประสานงานกับคนในทีม เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา Content ให้มีประสิทธิภาพ
    - วางแผนงาน คิดคอนเซปต์ และกลยุทธ์ในการทำ Content เพื่อนำเสนอให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูน่าสนใจ
7. Sales Executive

คุณสมบัติ
    - เพศ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
    - จบป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
    - ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
    - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    - จัดทำ Presentation ได้ มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรองสูง
    - มีความชื่นชอบทางด้าน Software Development
    - หากมีความรู้ทางด้าน Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    - ออกไปพบลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายงานให้กับบริษัท
    - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อจะนำไปสู่การขายในโอกาสต่อไป
    - ดูแลยอดขาย และทำยอดให้บริษัท
8. นักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
    - iOS Developer
    - Android Developer
    - Web Developer
    - Content Creator
** สนใจสมัครทำอย่างไร **

ส่งอีเมล์มาที่ support@codemobiles.com ส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการ รายได้ที่คุณต้องการ และรายละเอียด อื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติมให้เราได้ทราบ หรือจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-676-0813 (เฉพาะเวลาทำงาน 9:00-18:00 น)

เงินเดือนและสวัสดิการ

   - ดูหนัง+ซีรี่ส์ บน Netflix ความชัดระดับ 4K ฟรี
   - เงินเดือนสูงขึ้นอยู่กับความสามารถ
   - โบนัสประจำปี
   - พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
   - ท่องเที่ยวประจำปี (เที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   - วันหยุดประจำปี
   - ประกันสังคม
   - ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   - ค่า Entertainment สำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนประจำเดือน
   - งานปาร์ตี้ตามเทศกาล
   - อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.