Basic Android Application Programming (3,500 บาท)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ที่จำเป็นในการพัฒนาแอพพิลเคชันบน Android แบบลงมือปฏิบัติจริงๆ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะสามารถสร้างแอพพลิเคชันพื้นฐานบนแอนดรอยด์ พร้อมสามารถติดตั้งระบบโฆษณาอย่าง Google Admob เพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ในการนำแอพขึ้น GooglePlay

รูปแบบการอบรม (ออนไลน์) และสิ่งที่นักเรียนควรต้องเตรียมตัวก่อนเรียน
1. เรียนทั้งหมด 10 ชม. วันละ 2 ชม.
2. ผู้เรียนต้องมี High Speed Internet
3. เรียนผ่านระบบ Online Conference ที่อาจารย์จะเตรียมให้ แต่ผู้เรียนต้องเตรียมไมค์ให้พร้อม
4. ใช้เครื่อง Mac หรือ PC ก็ได้ครับ แต่แนะนำเครื่องควรมีแรมไม่ต่ำกว่า 2 GB
5. ควรมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรก็ได้ อย่างน้อยต้องรู้ว่า If-Else คืออะไร

วันและเวลา
เวลา : 20:00 น. - 22:00 น.

เนื้อหาในการอบรม
1. ติดตั้งเครื่องมือและการตั้งค่าต่างๆในการพัฒนา

- ติดตั้ง Android SDK/ADT
- ติดตั้ง Android Simulator ด้วย Genymotion ทำงานได้ดีกว่า Emulator ปกติมาก
- ติดตั้ง Android Debug USB Driver (ADB)
- เรียนการ import/export android projects
- การอัพเดท Android SDK and Tool
- การแก้ไขปัญหาที่มักเจอกันบ่อยๆ เช่น Certificate Expired, R class, No Target
- การใช้คีย์ลัดในการเขียนโปรแกรม และการใช้ auto-completion
- การวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม เช่น java syntax
- อธิบายสาเหตุที่ยังเลือกสอนด้วย Eclipse ADT แทน Android Studio ในตอนนี้

2. เรียนโครงสร้าง Android Project และ Android SDK Components

- การใช้ Eclipse Java Development Editor และ การสร้าง Android Project
- เรียนรู้โครงสร้าง Anroid Project เช่น src, res, gen, asset, lib drawable และอื่นๆ
- การสร้าง run configuration
- การอ่าน Error Log หรือการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
- ทำความเข้าใจกับ Activity class และ Manifest.xml ไฟล์
- ทำความเข้าใจกับ Activity Life Cycle ไฟล์

3. เริ่มเขียนและทำความเข้าใจ Layout/UI และ API ที่จำเป็นต่างๆ

- แนวทางการออกแบบ layout แบบมืออาชีพ
- การแก้ไข layout หน้าตาตอนแรกของโปรเจค
- เรียนรู้การสร้าง Layouts หลักๆ ที่ต้องใช้เช่น LinearLayout, RelativeLayout
- การใช้ layout attribute ชนิดต่างๆ เช่น id, size, weight, gravity, alight_xxx
- เรียนรู้ การทำ sub-layout เพื่อออกแบบ UI ได้ง่ายและสวยงามมากขึ้น
- การจัดการเรื่องรูปภาพและเรื่องการทำ auto-sizing
- เทคนิคทำ UI ให้สวยงามและน่าใช้ ตัวอย่างการใช้ selector,9 patches
- การวิเคราะห์ปัญหาในไฟล์ layout xml ที่มีความซับซ้อน
- การใช้ layout preview แบบมืออาชีพ

4. การควบคุม User Interface ผ่าน Java Code

- เรียนรู้การเชื่อมต่อ (Bind Widget) UI ที่ทำในไฟล์ Layout.xml กับ ตัวแปรใน Java code
- การดัก Event เมื่อมีการกระทำอะไรต่างๆ บนหน้าจอ เช่น เปิดแอพ, ปิดแอพ, กดปุ่ม, หมุนหน้าจอ
- เริ่มประยุกต์ UI และ API ต่างๆ เพื่อสร้างแอพที่ใช้งานได้จริง
- เทคนิคทำ UI ให้สวยงามและน่าใช้
- การสร้างและเปิดปิด activity (หน้าจอ) หลายๆหน้า
- การส่งข้อมูลระหว่าง activity ด้วย Intent
- การแก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml ในเรื่อง permission, activity, application attribution
- เรียนรู้การใช้ Thread และ Hanlder พื้นฐาน
- การใช้ debugger

5. การเพิ่มลูกเล่นให้กับแอพ ให้น่าใช้มากขึ้น

- การทำ AsyncImageView ในดาวห์โหลดรูปภาพจาก Internet อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้ Gesture Library เพื่อทำให้สามารถ pitch/zoom image ได้
- การใส่ Sytle หรือ Theme สวยๆ
- Share Social Network
- การเขียนโปรแกรมเพื่อแชร์หน้าจอ
- การทำ splash page หรือ launch image
- สอนการติดตั้ง Admob banner เพื่อหารายได้จากโฆษณาบนมือถือ

6. แนะนำการนำแอพขึ้น Android Google Play

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของ AndroidManifest
- การ build and sign applicationเพื่อสร้างไฟล์ .APK
- การสร้าง keystore/private-public key and certificate
- รายละเอียดที่ต้องใส่ก่อนนำขึ้น GoolePlay Store


รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ผู้เข้าอบรมควรศึกษาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือภาษาโปรแกรมตัวไหนก็ได้มาก่อน

ตารางการอบรม

Cost : 3,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468


Payment / วิธีชำระเงิน
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
หมายเลขบัญชี : 710-2-14744-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงเทพ บุคคโล
หมายเลขบัญชี : 114-4-35299-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บางโคล่
หมายเลขบัญชี : 095-274545-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 768-013563-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 522-105483-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร :ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 212-217359-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com
หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468


Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : Google Play Store
Contact Us

: +(66)81-359-9468, +(66)87-676-0813-14

: support@codemobiles.com
iOS Online Training
Android Online Training
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids
อบรมเขียนแอพ iPhone
อบรมเขียนแอพ Mobile Games
Onsite Training
Follow Us
Our Facebook. Our Youtube Channel.
Products in AppStore Products in PlayStore

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.