คอร์สใกล้ถึงวันเรียน เร็วๆนี้
  Android (Native)


Android Programming (CORE)
วันธรรมดา : วันที่ 18 - 22 พฤศจิกานยน 2562 (57 days left)


   iOS (Native)


iOS Swift Programming (CORE)
วันเสาร์ - อาทิตย์ : วันที่ 2, 3, 9, 10 และ 16 พฤศจิกายน 2562 (41 days left)
วันธรรมดา : วันที่ 30 ก.ย. และ 1 - 4 ต.ค. 2562 (8 days left)


  Xamarin / React-Native / Flutter


Xamarin Programming (CORE)
วันธรรมดา : วันที่ 4 - 8 พฤศจิกานยน 2562 (43 days left)
React-Native Programming
วันธรรมดา : วันที่ 23 - 27 ธ.ค. 2562 (92 days left)
Flutter Programming
วันธรรมดา : วันที่ 11 - 15 พฤศจิกานยน 2562 (50 days left)


  Arduino / Pi / Iot


Arduino + NodeMCU ESP8266 + FirebaseDB
วันธรรมดา : วันที่ 16 - 18 ต.ค. 2562 (24 days left)
Raspberrry Pi Programming + Qt + IoT
วันธรรมดา : วันที่ 16 - 18 ก.ย. 2562 ยืนยันวันอบรม


  Web Modern


React + Node.JS / Express / MongoDB
วันธรรมดา : วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 2562 (85 days left)

Vue.js + Node.JS / Express / MongoDB
วันธรรมดา : วันที่ 6 - 10 ม.ค. 2563 (106 days left)

Angular + .NET CORE / SQL SERVER / DOCKER
วันธรรมดา : วันที่ 25 - 29 พฤศจิกานยน 2562 (64 days left)
วันที่ 9 - 13 ก.ย. 2562 : ยืนยันวันอบรม
Angular + Node.JS / Express / MongoDB
วันธรรมดา : วันที่ 4 - 8 พฤศจิกานยน 2562 (43 days left)
วันเสาร์ - อาทิตย์ : วันที่ 7, 8, 14, 15 และ 21 ก.ย. 2562 ยืนยันวันอบรม

HTML5 / CSS3 / Javascript using NodeJS (for Beginner)
วันธรรมดา : วันที่ 7 - 11 ต.ค. 2562 (15 days left)


  Entrepreneur Courses


UX/UI + Adobe XD
วันธรรมดา : วันที่ 23 - 24 ก.ย. 2562 (1 days left) ยืนยันวันอบรม

 Beginner
(สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมใดๆมาก่อนเลย)
Kotlin Android for Beginner
วันที่ 19, 20 และ 26 ต.ค. 2562 : (27 days left)

Html5 / CSS / Javascript using NodeJS (for Beginner)
วันธรรมดา : วันที่ 7 - 11 ต.ค. 2562 (15 days left)


On-Site Training Service

บริษัทโค้ดโมบายส์ จำกัด เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรมข้างนอก เราจึงมีบริการรับอบรมถึงสถานที่ (On-Site Training Service) ซึ่ง ลูกค้าได้ประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
1) สามารถนัดวันเวลาในการอบรม
2) ประหยัดมากกว่าถ้าผู้เข้าอบรม 5 คน ขึ้นไป
3) อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาโปรเจคของท่านได้ (ถ้ามีเวลาเหลือ)
4) ในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถขอเลื่อนวันอบรมได้
5) เลือกภาษาที่ใช้ในการสอนได้ ทั้ง (ไทย-อังกฤษ)


รับสอนทุกหลักสูตรของโค้ดโมบายส์ เพิ่มเติมหลักสูตรเฉพาะ On-Site

สนใจอบรม On-Site ทำอย่างไร?

กรุณาติดต่อเราเพื่อขอทราบรายละเอียด, ขอใบเสนอราคา หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

  • (66)81-359-9468 / (66)87-676-0813-14
  • support@codemobiles.com
  • Line ID : @codemobiles
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Imageชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

CodeMobiles Learning Path : การปูพื้นฐานเพื่อเป็น Mobile หรือ Web Developer แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ควรเรียนตัวไหนดี


หลักสูตร Core Android Applications Development


หลักสูตร Core iOS Applications Development


แนะนำหลักสูตร Xamarin Video Online


รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์


ตัวอย่างการสอน


เนื้อหาหลักสูตร UX/UI
Customers / ลูกค้า

ทีมงานโค้ดโมบายส์

Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCodeFollow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids
Flag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.