อบรมที่ CodeMobiles สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

เนื่องจากบริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด เป็น นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท คือ จัดฝึกอบรม การเขียนโปรแกรมบนมือถือ

นั่นหมายความว่า ถ้าบริษัทของท่านส่งบุคลากรมาอบรม ค่าใช้จ่ายที่ท่านเสียไป ท่านจะได้รับกลับคืนเต็มๆ เหมือนได้อบรมฟรี !!

หมายเหตุ
สามารถสอบถามข้อมูล +(66)81-359-9468, +(66)87-676-0813-14 E-mail: support@codemobiles.com

Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/productแผนที่บริษัท CodeMobiles

Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore

Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids
มีของว่างจาก S&P บริการค่ะ

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.