ตารางอบรม (สอนผ่าน zoom) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


Core iOS Programming with SwiftUI

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกในการเขียนโปรแกรมบนไอโฟน (iPhone/iPad OS) โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่การเขียนภาษา Swift รวมถึงเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายที่นักพัฒนาแอพระดับองค์กรต้องใช้ อาทิ เช่น Wow UI, Webservices, GoogleMap & Location Tracking, Access Camera & Gallery, Upload File, Upload AppStore, Offline and Online Database Access, Responsive Design (iPhone & iPad)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรมาก่อนก็ได้ อาทิเช่น C/C++, JAVA, C#, PHP, VB หรือแค่รู้จัก If, Then, Else, Function. แต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้หรือไม่สามารถปรึกษา อาจารย์ดูก่อนได้ครับ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)

Course Outline

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • แนวคิด OOP C#, JAVA หรือ Swift iOS

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน
สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co
*เนื้อหาโดยสรุป
 • Support iOS 12, 13, 14
 • Learn Development with SwiftUI 90%, Storyboard 10%
 • Learn with Xcode 12 & Swift 5.3
 • Use CocoaPod (Dependency Management Tool)
 • Support iPhone and iPad Resolutions
 • Connect Web service (Basic & Complex datatype)
 • Generate QR Code
 • QR Code Scaner
 • Biometrics Auth with Local Authentication
 • Charts
 • Database (Sqlite & DB Server)
 • JSON/XML Feed via HTTP GET/POST
 • Thread/Image Loader
 • HTTPS/SSL (Self-Sign and CA)
 • Camera/Gallery Integration
 • Uploading File
 • Advanced Webkit Integration
 • Show Microsoft Office files (Pdf, Doc, Xls, PPT Programmatically)
 • GoogleMap Map Integration
 • Google Direction Integration
 • Google Map Navigation
 • Google Streetview Integration
 • Location Based API
 • Google Place Integration
 • Integrate Advanced 3rd Framework written in OBJ-C to Swift
 • Share Mobile App Marketing Experience
 • Submit to AppStore
 • ASO (App Search Optimisation)

แนะนำหลักสูตรตัวอย่าง Workshops ที่นี้

หลักสูตร Core iOS Applications Development

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ได้อย่างมืออาชีพด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ไม่ต้องไปหาเรียนเพิ่มที่ไหนอีกแล้ว นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปต่อยอดใช้งานได้เลย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักศึกษาหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเรียนเพื่อไปใช้งานจริง ไม่ใช่แค่เรียนแค่เอาแนวทาง

เนื้อหาโดยละเอียด
เข้าใจภาษาที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างถ่องแท้ และ เริ่มสร้างแอพพลิเคชั่นพื้นฐานได้
 1. เรียนรู้พื้นฐานภาษา และ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iPhone
  • การติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา เช่น Xcode
  • การเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming (OOP)
  • การเขียนโปรแกรมด้วย Swift (for iOS)
  • ความแตกต่างระหว่าง Swift กับ Objective-C
  • ทำความรู้จัก Syntax และ API ที่พื้นฐานของ Swift
 2. เริ่มเขียนภาษา Swift ผ่านลูกเล่นต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้
  • หลักการตั้งชื่อ Class และ Function
  • รู้จัก NSObject และ Syntax ในการสืบทอด (Inheritance)
  • การสร้างออบเจ็คในแบบ Swift และ Obj-C
  • การสร้าง Default และ Custom Constructors ใน Swift
  • รู้จัก Data-Type ที่จำเป็น Scalar Data-Type และ Pointer Data-Type
  • รู้จัก Mutable และ Non-Mutable Data Collection
  • รู้จัก ID Data-Type และ การเขียน Polymorphism
  • การทำ Method Injection ด้วย Categories ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูง
  • Dynamic Data Type Verification
 3. การพัฒนาแอพ iOS ด้วยภาษา Swift
  • Syntax พื้นฐานเช่นการ ประกาศตัวแปร, ฟังก์ชั่นแบบต่างๆ
  • การประกาศ Class, Protocol, Extension
  • การเรียนใช้ API พื้นฐานเช่น Array, Dictionary, String, println และ อื่นๆ
  • การสืบทอดคลาส Class Inheritance
  • การทำ init constructor และ custom constructor
  • การสร้าง Bridging-Header ไฟล์เพื่อใช้ในการสือสารระหว่าง Swift และ Obj-C
เข้าใจหลักการทำงานของ Cocoa Touch อย่างถ่องแท้ และ การเชื่อมต่อกับ Native Database
 1. เริ่มเขียน iPhone Application
  • สอนใช้ Xcode 10 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
  • การสร้างโปรเจค และ แก้ไขโครงสร้างโปรเจค
  • เรียนรู้ UIApplication Flow ที่จะถูกเรียกเมื่อแอพพลิเคชั่นถูกเปิดขึ้นมา
  • เรียนรู้สร้างแอพพิเคชั่นโดยเริ่มจาก empty project เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมด
  • เรียนรู้หลักของ Model-View-Controller (MVC)
  • โครงสร้าง และ การเข้า Sandbox-Folder ภายในของ iPhone
  • ทดลองทำ workshops จริงไปพร้อมกับการอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ
   • UiApplication, AppDelegate, Window, UI View
   • ViewController
   • Storyboard, Navigation Controller, FileOwner
   • IBOutlet and IBAction
  • การสร้างไฟล์ XIB, Storyboard เพื่อสร้าง User Interface ขึ้นมาแบบ manual
  • การเขียนแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องพึ่งไฟล์ XIB (หลายกรณีที่จำเป็นต้องเขียนเอง)
 2. เจาะลึกการสร้างและหลักการทำงานของ UIViewController และลำดับการเรียก Delegate Methods ในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
  • หน้าจอกำลังจะโดนโหลดขึ้นมา
  • หน้าจอกำลังจะปรากฏ, หน้าจอปรากฏแล้ว
  • หน้าจอกำลังจะหายไป, หน้าจอหายไปแล้ว
  • สภาวะของการเกิด Low Memory Warning และ การเขียนแอพพลิเคชั่นเพื่อให้รองรับสภาวะนี้
 3. การใช้งาน Widgets ต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับ UI ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
  • การทำ Animation เพื่อให้แอพพลิเคชั่นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • การจัดการ UIView เพื่อให้รองรับการหมุนหน้าจอ
  • การใช้งาน IBAction and IBOutlet แบบขั้นสูง
  • การสร้าง UITableView และการทำ Custom Table Row แบบมืออาชีพ
  • การสร้าง NavigationView Controller และ UIBarButtonItem
  • การโหลดข้อมูลที่แนบมากับ Application ด้วย NSBundle
 4. การจัดการข้อมูลแบบถาวร (Persistent Storage) ขั้นสูง (Dynamic and Bundle)
  • (Property List) File .pList
  • (Relational Database) Sqlite3 ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Android ได้
  • การจัดสร้างฐานข้อมูลจากภายนอก ทั้งแบบ command-line และ GUI SQLite Manager
  • เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่มักจะเกิดกับ SQLite เช่น Encoding ภาษาไทย
 5. การจัดการ UI กับขนาดจอ iPhone 4", 4.7", 5.5", 5.8", "6.1", "6.5" (iPhone 5,6,6+,7,7+,8,8+,X,XS,XS Max,XR) ตัวอย่างเช่น
  • การ bundle font แนะนำฟอนต์ฟรี และ สวยๆ
  • การดักจับขนาดหน้าจอ
  • การทำให้แอพพลิเคชั่นรองรับทั้งหน้าจอทั้งแบบธรรมดา และ retina
  • สภาวะของการเกิด Low Memory Warning และ การเขียนโปรแกรมให้รองรับสภาวะนี้
  • การปรับแต่ง UI เพื่อการจัดการกับ iOS 9, 10, 11 และ 12 อย่างสมบูรณ์แบบ
สอนลูกเล่นขั้นสูงในพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ การเชื่อมต่อกับ Network ขั้นสูง
 1. การควบคุมหลายจอหน้าด้วย TabBarViewController และ UINavigationController
  • การติดตั้ง NavigationController แบบต่างๆ ทั้งแบบผ่าน storyboard และ programmatic
  • การสร้าง UIBarButtonItem แบบต่างๆ เช่น Reusable และ Custom
  • ทำความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนหน้าจอแบบ Normal และ แบบ Modal UIViewController
  • การใช้ Segue ในการดักจับการเปลี่ยนหน้าจอและส่งค่าระหว่างหน้าจอ ViewControllers
 2. การใช้ Gesture แบบต่างๆ ในการดัก patterns ในการสัมผัสหน้าจอ Tap, Pitch, Rotate, Swipe..
 3. เทคนิคการเขียน Private API และ ข้อควรระวังในการใช้ Apple Private API เพื่อไม่ให้โดน Rejected
 4. การเขียนแอพพลิเคชั่นให้รองรับได้หลายภาษาด้วยเทคนิคของ Localisation<< /li>
 5. เขียนแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมโยงกับ Internet ด้วย AFNetworking Library
  • การเขียนเชื่อมต่อ Network แบบ Synchronous และ Asynchronous
  • การดักจับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดระหว่างการเชื่อมต่อ
  • การรับส่งข้อมูลทั้งแบบผ่าน HTTP Get และ Post Protocol
  • การใช้ NSData เพื่อจัดการข้อมูลแบบ Binary ตัวอย่างเช่น Image, Video และอื่นๆ
 6. การทำ Webserver บน OS X
 7. การเขียนโค้ดให้ดู Professional ด้วย Pragma และ Preprocessor
 8. การเขียนแอพแบบ Multi-Tasking ด้วย Custom Threading สมัยใหม่ที่สามารถแบ่งงานได้หลายๆ Core-CPUs
  • Advanced Thread Handling - Communication between Main and Custom Thread
 9. เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับ Image Processing ตัวอย่างเช่น
  • การบีบอัดภาพ Quality Compression
  • การออกแบบให้รองรับหน้าจอแบบ Retina Display
การดึงข้อมูลดาต้าเบสอย่าง mySQL จาก Server ด้วย format ต่างๆ JSON, XML และการติดตั้ง Native Email, Twitter and Facebook และการเชื่อมต่อ Webservice (สอนครอบคลุมทั้งแบบ OBJ-C และ SWIFT)
 1. การอ่านข้อมูล XML โดยใช้ (Advanced Parser)
  • เทคนิค Walk Through
  • การดักจับ XML Start Tag, End Tag และ Found Character
 2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Location-Based System ซึ่งมีการใช้งานร่วมกับ GPS และ Map
  • การดึงข้อมูลพิกัดโลก ด้วย Core Location Framework จาก Location Tracking System อย่าง GPS, Wi-Fi
  • รู้ข้อจำกัดของ iOS Simulator เกี่ยวกับการจำลองพิกัด และ วิธีการแก้ปัญหา
  • เงื่อนไขการตรวจจับพิกัดที่เปลี่ยนไป
 3. การติดตั้งพวก Social Network APIs
  • เรียกใช้งาน Email, Twitter and Facebook API ใน iOS
  • การติดตั้ง Share Widget แบบ Wow
  • เงื่อนไขการตรวจจับพิกัดที่เปลี่ยนไป
 4. การเขียนโปรแกรม iPhone เชื่อมต่อ Webservice ทั้งแบบ Soap และ Restful
 5. การเชื่อมต่อ Webservice ที่เป็นแบบ self-sign SSL หรือ untrusted HTTPS
การติดตั้งแผนที่บนแอพพลิเคชั่นพร้อมลูกเล่นที่เจาะลึกทุกอย่าง, การติดตั้งแอพพลิเคชั่นบน Real Devices
 1. การติดตั้งแผนที่บนแอพพลิเคชั่นด้วย GoogleMap SDK
 2. การขอ Google Service API Key
  • การทำให้แผนที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
  • การแสดงพิกัดปัจจุบันของเครื่องโดยผ่าน Wi-Fi และ GPS
  • หลักการ Pane หรือ Zoom ไปยังจุด (พื้นที่) ต่างๆ
  • หลักการ Zoom ขั้นสูงเพื่อเล็งไปยังกลุ่มพิกัดที่มากกว่าหนึ่งจุดอย่างเหมาะสม
  • การสร้าง Annotation หรือ Place Marker ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
  • การค้นพิกัดด้วยชื่อสถานที่ Geocoding และการค้นหาชื่อสถานที่จากพิกัด Reverse Geocoding
  • การวาดเส้นทางด้วย Google Direction API
  • การวาดและปรับแต่ง polygon บน MapView
 3. Google Direction Integration หรือ ระบบนำทาง
 4. เทคนิคการใช้ NSArray ร่วมกับ NSDictionary เพื่อค้นหา (min/max key-value pair)
 5. เทคนิคการแสดง Popup Window
 6. ขั้นตอนการลงแอพพลิเคชั่นบนเครื่องจริง (iPhone Application Deployment on Real Device)
  • ความเหมาะสมและความแตกต่างของ iPhone Developer Programs แบบต่างๆ
   • Individual iPhone Developer Program
   • Enterprise iPhone Developer Program
   • University iPhone Developer Program
  • ขั้นตอนการทำไฟล์ส่งมอบ หรือ โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือลูกค้า
   • การสร้าง Certificate
   • การสร้าง App ID
   • การผูก Device ID
   • การสร้าง Provision Profile
การใช้ AutoLayout และ Universal Storyboard แบบใหม่ใน XCode 10
 1. ทำความเข้าใจกับการใช้ Universal Storyboard ในการจัดการหน้าจอหลายๆ ขนาด
 2. การใช้เทคนิค Constraints ในการทำ Autolayout ให้มีประสิทธิภาพ
 3. การวิเคราะห์ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการใช้ Autolayout
การติดตั้ง และ หารายได้จากระบบโฆษณาที่ชื่อ Google Admob V2.0
 1. สอนการหารายได้จากการติดตั้ง Google’s Admob (Mobile advertising and monetization solutions)
 2. การสมัคร google admob account
 3. สอนการติดตั้ง Admob banner ที่ฝั่งแอพพลิเคชั่น การกำหนดตำแหน่งและรูปแบบโฆษณา
 4. เลือกวิธีการรับเงินจาก Google แบบที่ดีที่สุด
 5. แชร์ประสบการณ์การพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่น ให้กับบริษัทต่างๆ และ ปัญหาที่นักพัฒนาทุกคนต้องเจอ และ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
เตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อน Submit ขึ้น Appstore
 1. การ Submit Application ขึ้น iPhone Appstore
  • การ Configure File Info.pList ที่ถูกต้องก่อน Submit ขึ้น AppStore
  • การติดต่อกับ Apple AppStore Team เวลามีปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • การขอรีวิวแบบเร่งด่วนกับ Apple เร่งการตรวจสอบแอพให้เสร็จภายใน 2-3 วัน
 2. การสมัคร iPhone Developer Program แบบต่างๆ
 3. การสร้าง signing key, digital certificate เพื่อใช้ในขั้นตอนการติดตั้งแอพลง device
 4. การกำหนด app และ device ID ใน iTuneConnect
 5. การดู UDID ของเครื่อง iPhone แบบง่ายๆ แต่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์
 6. การ build แอพแบบ enterprise distribution ผ่าน dropbox เพื่อส่งแอพให้ลูกค้าลงได้โดยตรงผ่าน email หรือ URL
 7. แนะนำเทคนิคการออกแบบ app icon และ เครื่องมือช่วยในการออกแบบ UI อย่างมีประสิทธิภาพ
More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/product
Nat Nopphawong
Developer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Chiang Rai Rajabhat University
- Bachelor’s Degree in Computer Scienceรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.