Kotlin Android for Beginner(7,500 บาท / 3 วัน) สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน

      สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ในด้าน Programming และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อม โดยจะสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถเข้าใจหลัักการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android โดยใช้ภาษา Kotlin ที่เป็นภาษาสมัยใหม่, การออกแบบโปรแกรมลักษณะเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming), การเตรียมความรู้พื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Android หรือ iOS

     หลังจากจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนภาษา Kotlin Programming ในระดับสูงต่อได้และสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Android หรือ iOS ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดพื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เหมาะสำหรับ :

นักเรียน นักศึกษา หรือ คนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Java และ kotlin Programming เพื่อนำไปต่อยอดสิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊ค PC หรือ Mac ก็ได้
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive
 • 4. มือถือ Android (ถ้ามี)ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่โค้ดโมบายส์
ตัวอย่าง Workshop
สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


เนื้อหาการอบรม
  1. Getting Started
  • What/Why is Kotlin Programming Language?
  • Variables
  • Functions
  • Compile & Run
  • What is Error?
  • Main Function
  • What is IDE?
  2. Basic Kotlin Syntax
  • Block Code
  • Functions in Different Styles
  • Variable vs Object
  • Import
  • String/Integer/Boolean
  • Comments
  • DataType
  • Operator +,-,x,/..
  • Getting User's Input Parameters
  • Displaying output
  3. Syntax and APIs in Kotlin
  • Math APIs
  • String APIs
  • Date APIs
  • System APIs
  • Constant Variable
  • Passing Variable by Value
  • Passing Variable by Reference
  • Optional Parameters
  • Casting
  • Override
  • DataType Conversion
  • Exception
  • Log and Debug
  4. Object-Oriented Programming (OOP) Concepts
  • Class in Real World and Programming
  • Object in Real World and Programming
  • Class Declaration
  • Private and Public Variables
  • Field and Local Variables
  • Default Constructor
  • Custom Constructor
  • Inheritance
  • Abstract class and Interface
  • Polymorphism
  • Object Classs
  5. Collections (Array and Dictionary)
  • Array
  • Mutable Array
  • List
  • HashTable
  • Out of Index
  6. Condition & Looping Programming
  • If-Then-Else
  • Switch-Case
  • Equal & Not-Equal
  • AND OR
  • ++, --, %
  • String Comparasion
  • For-Loop
  • Foreach-Loop
  • While-Loop
  7. XML Programming Concepts
  • Basic Sytax
  • Comment
  • Element
  • Tag and Attribute
  • XML Array
  • XML Adaptation
  • XML in Android Layout
  8. Intro Android Studio IDEs
  • สอนการติดตั้ง Android Studio
  • แนะนำหลักการของ Android UI Binding and Event Listener
  • ทดสอบการเขียนแอพแบบง่ายๆ โดยใช้ Syntax ที่เรียนมา
  • แนะนำการดู Error Log และการวิเคราะห์ ปัญหา (Debug)

แนะนำหลักสูตร

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 7,500 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.