หลักสูตร Angular + ASP.NET CORE + SQL SERVER + DOCKER
14,500 บาท, 5 วัน Inc. VAT


     ในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับองค์กรหรือท่านที่ต้องการพัฒนา Web Application ด้วย Angular 8 และ ASP.NET CORE MVC ซึ่งสามารถพัฒนาได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Linux โดยใช้หลักการพัฒนาแนวคิด MVC (Model, View, Controller) ที่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษา Web Application

     การติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้แนวคิด Code First / Database First ด้วยเครื่องมือ Entity Framwork Core (EF CORE) ที่สามารถ Mapping Database กับ Web Application ด้วยแนวคิด Object-Relational Mapping (ORM) ทำให้การเพิ่ม-แก้ไข-ลบข้อมูลสะดวกมากขึ้น เป็นแนวคิดของการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่

     ด้วยความสามารถของ Angular (frontend web framework) ซึ่งสามารถทำ 2-Ways Data Binding ได้ ทำให้เวปที่เราออกแบบสามารถทำงานได้เหมือน Mobile App ที่เป็นแบบ (Mutiple Views in Single Page) ที่ไม่ต้อง Reload/Redirect URL บน Browser ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนโหลดแอปทั้งหมดมารันทีเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไป re-load page ใหม่ทุกครั้ง และรองรับการแสดงผลหลายรูปแบบหน้าจอ โดยเรียกใช้ Bootstrap ที่ยอดนิยม อย่าง Adminlte

     สร้าง Web API ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ด้วย ASP .NET Core (backend) ที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่าง Angular ในรูปแบบ Restful API with JSON ด้วยความสามารถของ ASP .NET Core ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง Microsoft ทำให้ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลเร็ว สะดวก และมีความปลอดภัย เป็นมาตราฐานในระดับองค์กร

     การใช้ Extensions และเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนา ทำให้สามารถพัฒนาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น, การ Validate ข้อมูลต่างๆ โดยการนำ Model มา Binding ก่อนส่งไปที่ Server, การสร้าง Service โดยใช้เทคนิค Dependency Injection ช่วยให้ง่ายต่อการพัฒนาและทดสอบระบบง่ายขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยี Docker เข้ามาช่วยในการพัฒนาและการ Deploy Production ที่ทำให้หมดปัญหาเรื่องของ Environment ที่แตกต่างกัน, ระบบมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการขยายระบบและการ Maintenance


สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co
พื้นฐานผู้เข้าอบรม
CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.
วันธรรมดา : วันที่ 25 - 29 พ.ย. 2562 ยืนยันวันอบรม

 • - HTML, CSS, JavaScript เบื้องต้น
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, VB, Java เป็นต้น
    *ใช้ภาษา C# และ TypeScript ในการสอน

เหมาะสำหรับ :
 • - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย Angular + ASP .NET CORE ซึ่งทำงานได้เหมือน Mobile App ตอบสนองไว

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 (แนะนำ) / Windows 8 / Windows 7 / macOS พร้อมติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
  •    - .NET Core SDK (latest version) ดาวน์โหลด
  •    - Visual Studio Code (latest version) ดาวน์โหลด
  •    - VS Code C# extension

  • * กรณีเครื่อง Windows OS แนะนำ Windows 10 ง่ายต่อการติดตั้งเครื่องมือ

 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive


ตัวอย่าง Workshop ระบบ POS (Point of Sale)


ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนสุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข
เนื้อหาการอบรม
  Day 1 (Angular Architecture)
  • - Introduction Angular / Node.js / Express / MongoDB
  • - Setup Development Tools (Node.js + Angular package)
  • - Using NPM (Node Package Manager)
  • - Basic Command lines in Angular CLI
  • - New Angular Project
  • - Review Project Structure
  • - Angular Architechture
   • Modules and NgModules
   • Comonents
   • Decorator (@Injectable, @Component)
   • Data and Event Binding
   • Directive (Built-In and Custom)
   • Routing
   • Router-outlet
   • Route Guard with CanActivate and CanDeActivate
   • Webpack
   • Pipe (Built-in and Custom)
   • Single Page Web Application
   • Service and Dependency Injection
  • - Export and Import Angular Components
  • - Using Angular Directive (*ng For and *ngIf)
  • - Bundle Icons
  • - Bundle Fonts
  • - Using JQuery in Angular
  • - Typescript Programming
  • - Create Components
  • - Calling External Javascript from TypeScript

  Day 2 (AdminLTE + Angular Integration)
  • - Begin CMPos Workshop
  • - Admin LTE (Opensource CSS Theme) Integration
  • - Add Components and Services to Admin LTE
  • - Data Exchange between Components both (Child and Parent)
  • - Event Emitter and Listener between Components
  • - Create Service (sharing data and functionality)
  • - Create Routing for POS and Stock Workshop
  • - Routing with Parameters
  • - Angular Forms (Template-Driven and Reactive)
  • - Angular Forms (Validation Module)
  • - Integrate DataTable and Pagination
  • - Using NPM and Popular ng modules such as json2ts, angular-material, bootstrap
  • - Popular Visual Studio Code Extensions such as Angular Snippet
  • - Angular Form and 2-Ways Data Binding
  • - Loggging and Debugging
  • - Angular Regular Expression with Pipe
  • - Learn Angular Material User Interface

  Day 3 (ASP .NET CORE WEB API)
  • - Module and Component Management
  • - WebAPI with ASP .NET Core
  • - RESTFul (HTTP GET, POST, DELETE and PUT) Webservice
  • - Validation Request
  • - Parser Request (Query String, Path, Form, Json)
  • - Manage Static Files (Images, CSS, Html, etc.)
  • - Service provider and Dependencies injection
  • - Code First Migrations
  • - Entity Framework Core
  • - Convert between Json and C#
  • - CORS (Cross-Origin Resource Sharing)
  • - Upload Files
  • - Middleware
  • - Debug and Logging files

  Day 4
  • - SQL Server using Docker
  • - SQL Server Management with VSCode Extensions
  • - EF CLI Database first
  • - DB CRUD (Create, Read, Update and Delete)
  • - Connect RESTFul Webservice (JSON)
  • - Implement Secure API with JWT (JSON Web Token)

  Day 5
  • - Finish Workshop's Logic and Features
  • - Enable SEO for Angular with Server Render (Angular Universal)
  • - Production Deployment
  • - Fixing Problem Access Deny Due to Using IP
  • - Optimizing and SpeedUp with AOT
  • - Using Docker
  • - Demo - Deploy on Nginx
  • - Demo - (Develop android/ios mobiles app with angular)
  • - FAQ

แนะนำหลักสูตร


ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)


More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 14,500 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง S&P เรียบร้อยแล้ว (ผู้เรียนต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมาเอง โดยมีสเป๊คขั้นต่ำดังนี้ Ram ขั้นต่ำ 4 GB. และมีพื้นที่ Harddisk เหลืออย่างน้อย 15 GB )

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product
Tanakorn Ngamvittayachaisakool
Developer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Ramkhamhaeng University
- Bachelor's Degree in Computer Scienceรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCodeFollow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.