Advanced Android Programming (12,840 บาท / 3 วัน)
(ช่วยย่นเวลาในการพัฒนาและการรีเสริช มากกว่า 70 %)

หลักสูตร Advanced เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐานการเขียนแอพแอนดรอยด์มาบ้างแล้ว อาทิเช่น เคยเชื่อมต่อ Server จากมือถือ Android มาก่อน หรือเคยเรียนหลักสูตร Core Android Programming ที่โค้ดโมบายส์มาแล้ว ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษา Kotlin ในการพัฒนาแอพ Android อีกด้วย ซึ่งเป็นภาษาที่ช่วยประหยัดเวลาในเขียนพัฒนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ "เน้นสอนเทคนิคขั้นสูงที่จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทีมักจะต้องเจอในโปรเจคขนาดใหญ่"


*เนื้อหาโดยสรุป

 • Kotlin Programming for Android
 • Load-More and Pulldown Refresh (Server & Client)
 • Push Notification (Server & Client)
 • Connect to Bluetooth Printer
 • RESTful Webservice Client Using Retrofit
 • Facebook Login SDK v4
 • Firebase Realtime Database
 • Firebase Authentication
 • RxAndroid Reactive Programming
 • Graph/Chart UI
 • Localization (Multi-Language)
 • การใช้ Constraint Layout เพื่อวาง Layout แบบลากวางอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Crashlytics Integration
 • Firebase Realtime database

แนะนำหลักสูตร

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)
สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐานการเขียนแอพแอนดรอยด์มาบ้างแล้ว อาทิเช่น เคยเชื่อมต่อ Server จากมือถือ Android มาก่อน หรือเคยเรียนหลักสูตร Core Android Programming ที่โค้ดโมบายส์มาแล้ว

Cost : 12,840 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง S&P เรียบร้อยแล้ว (ผู้เรียนต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมาเอง)

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 710-2-14744-2 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา คลองเตย
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 175-086164-1 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโคล่
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 095-274545-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 768-013563-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 522-105483-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 212-217359-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.