อบรมเขียนเกมส์บนมือถือ iPhone ด้วย Cocos2D และ Physical Engine อย่าง Box2D Frameworks (Download Course Outline)

Basic iPhone Game Development (12,000 บาท / 5วัน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ หรือตัวแทนพนักงานบริษัทที่ต้องการจะพัฒนาเกมส์แอพพลิเคชั่นบน iOS (iPhone, iPod Touch) ในการอบรบทางวิทยากรจะใช้ Cocos2D framework เป็นหลักในการพัฒนาเกมส์ ในช่วงแรกผู้เรียนจะรับการถ่ายทอดความรู้โครงสร้างที่จำเป็นของ Cocos2D พร้อมลองหัดแก้ไขโปรแกรมตัวอย่างที่มากับ Cocos2D framework หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ลองเขียนเกมส์จริงๆ ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรจะสอนการทำโครงสร้างและองค์ประกอบที่จำเป็นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเกมส์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำขึ้น AppStore หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างออกแนวประยุกต์ความรู้หลายด้าน ดังนั้นผู้เข้าอบรบควรมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมบน iOS มาก่อน หรือเคยผ่านการอบรบหลักสูตร iOS01 ที่บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด มาก่อน

(หากท่านไม่แน่ใจความพร้อมของท่าน สามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่ 081-359-9468)

,

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.

Topics / เนื้อหาในการอบรม Game iOS Development
Day #1 (เข้าใจกับ Framework ที่ชื่อว่า Cocos2d และ เริ่มสร้างแอพพลิเคชั่นพื้นฐานได้)
 1. ทำความรู้จักกับ Cocos2d Framework และวิธีการติดตั้ง
  • Cocos2d คืออะไร และทำไมถึงเลือกใช้ Framework ตัวนี้ในการพัฒนา
  • ลงมือติดตั้งตัว Cocos2d XCode Template ด้วยตัวเอง
  • เรียนรู้ Concept การพัฒนาเกมส์โดย Cocos2d
   • Director
   • Scene
   • Layer
   • Basic Sprite and Sprite Sheet
   • Action
   • Transition
   • AnchorPoint and Coordinate system
   • Particle and Etc.
 2. ทบทวนพื้นฐาน iPhone development concept และ Objective-C Programming Language ที่จำเป็นต้องใช้ในหลักสูตร
  • classing, protocol, variable, property
  • memory management (retain, assign, copy, release)
  • iOS application flow (Entry Point, AppDelegate, Window and etc.
 3. เริ่มสร้างโปรเจค Cocos2d และรู้จักกับ Cocos2d Templates ชนิดต่างๆ
  • ทำ Workshops ตั้งแต่การสร้างโปรเจคขึ้นมาใหม่ โครงสร้างของโปรเจค เพิ่มลูกเล่นต่างตามลำดับ อาทิ
   • สร้างผู้กำกับ Directory เพื่อกำหนด Intro Scene
   • สร้าง Intro Scene และ องค์ประกอบอาทิ sprite background
   • กำหนดการ transition ไปยังหน้า Scene Menu
   • สร้าง Menu Scene และ อื่น
   • สร้าง ตัวละคร Sprite และ กำหนด action แบบต่างๆ
   • หัดทำ เช่น เพิ่มตัวหนังสือ การจัดวางตำแหน่ง เพื่อให้คุ้นเคยกับ Cocos2d
   • รู้จักกับ Class ต่างๆ ของ Cocos2d ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเนรมิตเกมส์ออกมาได้
   • การทำ Accelerometer ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้ในเกมส์ส่วนใหญ่
Day #2 (เจาะลึกมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกราฟฟิค ตัวละครต่างๆ ในเกมส์ การสร้าง Effects, Animation, Transformations)
 1. ออกแบบและทำการสร้าง Layers
  • ทำความรู้จักกับคลาสที่ชื่อว่า Layer ซึ่งเป็นตัวที่เราใช้ในการสร้างกราฟฟิค (User Interface) และควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงผล
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวัฎจักรของ Layer (onEnterTransitionDidFinish, onExit, onEnter)
  • สร้างออปเจค Layer และ implement เมธอดที่จะใช้ในการทำเกมส์ของบริษัท
 2. เพิ่มกราฟฟิคที่จะใช้ในเกมส์
  • เพิ่มพื้นหลัง, ตัวละคร โดยใช้คลาสที่ชื่อว่า CCSprite
  • การจัดวางตำแหน่งของออปเจค
 3. การสร้าง Effect Animation และ Transformations
  • การทำ Effect เช่น ควัน แสงประกาย
  • การทำ Animation ให้กับตัวละคร เช่น คนเดิน การทำรูปให้เคลื่อนไหว โดยใช้คลาสที่ชื่อว่า CCSpriteBatchNode
  • การทำ Transformations เมื่อเปลี่ยนฉาก เช่น หมุนหน้าจอ fade เป็นต้น
 4. เรียนรู้วัฎจักรของเกมส์ (Game Loop)
Day #3 การทำ Menus, Score, Timer, Sound และ JoyStick
 1. สร้างปุ่มเมนูโดยการใช้รูป หรือการใช้ตัวหนังสือในการสร้าง
 2. การสร้างตัวหนังสือข้อความที่ต้องการ โดยใช้คลาสที่ชื่อว่า CCLabelAtlas, CCLabelTTF, CCLabelBMFont และความแตกต่างของคลาสทั้งสามคลาส
  • สร้างตัวหนังสือที่เป็นคะแนน
  • สร้างตัวหนังสือที่เป็นตัวจับเวลา
 3. เพิ่มเสียง โดยใช้ตัวที่ชื่อว่า (CocosDenshion)
  • การทำเสียง background
  • การทำเสียง effect เช่น เสียงระเบิด เสียงยิง
 4. Joystick และ Custom Input ด้วย SneakyJoyStick
  • การติดตั้ง SneakyJoyStick Framework
  • การปรับจูนการทำงานของ JoyStick ให้ดูเป็นธรรมชาติมากชึ้น
  • การติดตั้งปุ่นยิง และ การลูกกระสุนในหลายๆ แบบ
Day #4 (เรียนรู้พื้นฐานการใช้ Box2D Game Physical Engine กับ Cocos2d เพื่อให้เกมดูสมจริงมากขึ้น)
 1. ทำความเข้าใจกับการกับ concept ของ Game Physical Engine
  • การกำหนด Virtual World Environment ว่าต้องมีอะไรบ้าง อาทิ แรงโน้มถ่วง, ขนาด
  • การกำหนดรูปร่างวัตถุ Shape (2D geometrical object อาทิ circle หรือ polygon)
  • การกำหนดโครงสร้างของวัตถุ rigid shape เช่นความแข็ง
  • การกำหนดคุณสมบัติของวัตถุ fixture อาทิ ความหนาแน่น, แรงเสียดทาน, แรงคืนสภาพ
  • การนำมาประยุกต์กับเกมที่มีอยู่่
Day #5 (สร้าง Game Center และ ติดตั้งระบบโฆษณาเพื่อหารายได้เสริมด้วย Admob เตรียมควมพร้อมทุกอย่างก่อน Submit ขึ้น Appstore)
 1. ทำความรู้จักกับ Game Center ใน iOS
  • การสร้าง การ Setup และการ Enable ตัว Game Center
  • การ Integrate Game Center เข้าไปในโปรแกรมที่เราสร้าง เพื่อเพิ่มความสามารถอาท
   • Submit Score Report
   • Achieving Game Level and Stat
   • Show Leader Board
 2. การสมัคร Admob และ การติดตั้งระบบโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การนำแอพขึ้น AppStore และแชร์ประสบการณ์การพัฒนาเกมส์บนโมบายส์แอพพิลเคชั่น
More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 12,000 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ! ศิษย์เก่า โค้ดโมบายส์ รับส่วนลดทันที 3,000 บาท - เหลือเพียง 9,000 บาทเท่านั้น!
ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง S&P เรียบร้อยแล้ว (ผู้เรียนต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมาเอง)
สำหรับ นิสิต/นักศึกษา รับส่วนลด 10%, กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าค่ะ

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,000 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
หมายเลขบัญชี : 710-2-14744-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงเทพ บุคคโล
หมายเลขบัญชี : 114-4-35299-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บางโคล่
หมายเลขบัญชี : 095-274545-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 768-013563-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 522-105483-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร :ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 212-217359-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com
หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468


Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
นอกเวลาทำการ สามารถฝากข้อความไว้ทาง Line: @codemobiles


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ Androidอบรมเขียนแอพ iPhoneOnsite Training

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.