Webservice (Soap/RESTful) Integration, XML Parsing (2,490 บาท)
หลักสูตรต่อยอดจาก "Basic iPhone Application Programming" ซึ่งเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้ก็คือ

1. การเรียกใช้ Webservice ทั้งแบบ SOAP และ RESTful
2. Http Get/Post
3. Thread Programming


หมายเหตุ นักเรียนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ จำเป็นต้องผ่าน "Basic iPhone Application Programming (Online)" มาแล้ว หรือเคยเขียนแอพบน iOS มาแล้วบ้าง หากไม่แน่ใจ สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับ


รูปแบบการอบรม (ออนไลน์)
1. เรียนทั้งหมด 4 ชม. วันละ 2 ชม.
2. ผู้เรียนต้องมี High Speed Internet
3. เรียนผ่านระบบ Online Conference แนะนำผู้เรียนควรเตรียมไมค์ให้พร้อม
4. ใช้เครื่อง Mac หรือ PC ที่มีระบบปฏิบัติการ MaxOS 10.8.5 ขึ้นไป (อาจจะลงผ่าน VMWare ก็ได้ครับ) แต่แนะนำว่าเครื่องควรมีแรมไม่ต่ำกว่า 4 GB
5. ควรมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรก็ได้ อย่างน้อยต้องรู้ว่า If-Else คืออะไร

วันและเวลา
เวลา : 20:00 น. - 22:00 น.

เนื้อหาในการอบรม
1. ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Network แบบ HTTP

- หลักการทำงานของ HTTP GET/POST
- การส่งการรับข้อมูล ไปกลับระหว่าง iOS Client กับ Server
- การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเชื่อมต่อ
- การเขียนโปรแกรมแบบ Background ด้วยการใช้ Thread แบบ multi-cores
- เรียนหลักการอ่านมูลที่ส่งกลับจาก Server ในแบบ JSON/XML โดยใช้ Standard Library

2. การดึงข้อมูลจาก Soap Webservice

- เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ Soap Webservice
- ทดลองเชื่อมต่อ Soap Webservice ด้วยเครื่องมือ SOA Client/SoapUI
- เรียนการเชื่อมต่อ Soap Webservice ด้วย standard library
- เรียนความแตกต่างในการเชื่อมต่อ Soap Webservice ที่เป็นตระกูล .NET และ Opensource
- การอ่านข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก webservice ในรูปแบบ complex data type
- ทดลองเชื่อมต่อ Webservice ด้วยตัวเองตามโจทย์ที่อาจารย์ตั้งให้

3. การดึงข้อมูลผ่าน RESTful Webservice

- เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ RESTful Webservice
- ทดลองเชื่อมต่อ RESTful Webservice ด้วยเครื่องมือ SOA Client/SoapUI
- เรียนการเชื่อมต่อ RESTful Webservice ด้วย standard library
- ทดลองเชื่อมต่อ Webservice ด้วยตัวเองตามโจทย์ที่อาจารย์ตั้งให้
- แนะนำแนวทางในการทำโปรเจคต่อยอด
- การบ้านหลังเรียนจบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : จำเป็นต้องผ่าน "Basic iPhone Application Programming (Online)" มาแล้ว หรือเคยเขียนแอพบน iOS มาแล้วบ้าง หากไม่แน่ใจ สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับ

ตารางการอบรม

Cost : 2,490 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468


Payment / วิธีชำระเงิน
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
หมายเลขบัญชี : 710-2-14744-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงเทพ บุคคโล
หมายเลขบัญชี : 114-4-35299-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บางโคล่
หมายเลขบัญชี : 095-274545-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 768-013563-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 522-105483-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร :ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 212-217359-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com
หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468


Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : Google Play Store
Contact Us

: +(66)81-359-9468, +(66)87-676-0813

: support@codemobiles.com
iOS Online Training
Android Online Training
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids
อบรมเขียนแอพ iPhone
อบรมเขียนแอพ Mobile Games
Onsite Training
Follow Us
Our Facebook. Our Youtube Channel.
Products in AppStore Products in PlayStore

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.