Enterprise Test Automation ( 12,000 บาท, 2 วัน Inc. VAT )
***พิเศษ 9,100 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก***


     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทดสอบโปรแกรมในระดับองค์กร ที่ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโปรแกรม ให้ได้ผลที่ถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด โดยเราจะสอนใช้เครื่องมือทดสอบ และสอนบริหารจัดการภายในทีมให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานได้ไว ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมในอนาคต ตั้งแต่เริ่มทำโปรเจ็กต์จนถึงส่งมอบงาน

     โดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ เช่น การทดสอบแบบ Automated Test บน Android Application โดยใช้เครื่องมือ Espresso ในการทดสอบ Unit, UI และ Integration Test การนำระบบจัดการซอฟต์แวร์ JIRA เข้ามาบริหารจัดการข้อมูล Requirement, Issue ต่างๆที่เกิดระหว่างการพัฒนาโปรแกรม, การทำ Test case ที่ตรงตามจุดประสงค์ของลูกค้า โดยนำแนวคิด Agile มาประยุกต์ในการทดสอบ เน้นในภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เรียนทำ Workshops เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถต่อยอดกลับไปพัฒนาการทดสอบแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพขึ้น*เนื้อหาโดยสรุป
 • Introduction Automate Test for Android Application
 • Agile Testing
 • Type of Testing
 • Pyramid Testing
 • Introduction Acceptance Test-Driven Development(ATDD)
 • Introduction Test Driven Development(TDD)
 • Introduction Test Management Software with JIRA
 • Sprint Retrospective
 • Continuous Improvement
 • Model–View–Controller(MVC) Architectural Pattern
 • Workshop Espresso to Create Automate Test
 • Workshop UI, Integration and Unit Testing
 • Workshop Increase Performance of Android Applicationสุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
หมายเลขบัญชี : 710-2-14744-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงเทพ บุคคโล
หมายเลขบัญชี : 114-4-35299-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บางโคล่
หมายเลขบัญชี : 095-274545-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : กรุงไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 768-013563-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร : สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 522-105483-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


ชื่อบัญชี : นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร
ธนาคาร :ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
หมายเลขบัญชี : 212-217359-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com
หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468
Instructor
Chaiyasit Tayabavorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Master's Degree in Computer Engineering

King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : Google Play Storeรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.