ตารางอบรม (สอนผ่าน zoom) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


หลักสูตร Golang RESTful WebAPI

สูตรนี้จะสอนการพัฒนา (Backend) API Services ด้วยภาษา Go Programming ที่ใช้ GIN and GORM ที่เป็น Framework ในการทำ Web API Middleware และ ORM เพื่อเชื่อมต่อ Database โดยผ่าน Workshop CMStock ที่มีการเชื่อมต่อกับ Frontend อย่าง ReactJS / Angular / Vue.JS (SPA) ภาษา Go จะขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการประมวลผลเมื่อเทียบกับ Node.JS เพราะหลักการGo จะใกล้เคียงกับการพัฒนา CGI ในสมัยก่อนที่ใช้ภาษา C ในการพัฒนาและเมื่อBuildออกมาจะได้ Machine-code ที่ทำงานไวมาก แถมยังรองรับการเขียนโปรแกรมแบบ Concurrency ได้ดีกว่า Node.JS ซึ่งจะเหมาะกับงานที่ต้องรับ Requests พร้อมกันได้เยอะๆ สรุปคือเขียนยากกว่า Node.JS แต่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและถ้าต้องการความสามารถด้าน Concurrency จำนวนมาก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)

Course Outline

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • HTML, CSS, JS พื้นฐาน
 • แนวคิด OOP C# .NET หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน
รีวิวหลักworkshop ที่จะได้เรียน
พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - HTML, CSS เบื้องต้น
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, Java, JavaScript, HTML และ CSS พื้นฐาน เป็นต้น *ใช้ภาษา ES7 and HTML ในการสอน

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / macOS พร้อมติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • ตัวอย่าง Workshop ระบบ POS (Point of Sale)

  สอนโดยทีมงานที่พัฒนาระบบ POSPOS - www.pospos.co


  เนื้อหาโดยละเอียด
   Golang การติดตั้งและเรียนรู้เครื่องมือ
   • - เปรียบเทียบ Go vs Node.JS
   • - การติดตั้ง Golang Compiler
   • - Hot-Reload Setting
   • - การตั้งค่าพื้นฐาน VSCode สำหรับ Golang
   • - VSCode Extension ที่จำเป็นสำหรับ Golang
   • - สร้าง Golang โปรเจกต์ด้วย Go CLI
   • - รัน Golang Project
   • - เรียนรู้การใช้งาน Postman - Http-Mockup Tool

   Golang Concept and Programming พื้นฐาน
   • - Golang Project Structure
   • - จุดเริ่มต้นของ Flow - main.go
   • - Go-cli
   • - Module
   • - GO-Path, Go-Root and Go Module
   • - Package (Main and Custom)
   • - Print log
   • - Variables, data type, Explicit and Implicit Declaration
   • - Function parameter, return, multiple return
   • - Condition if-else, switch-case
   • - Loop for, while, break
   • - Collection [Array and Slice], Length, Capacity
   • - Append Slice
   • - Struct vs Class in Go
   • - Encapsulation public, private
   • - Pointer * vs &
   • - Add 3rd party modules (Gin, Gorm)

   Golang กับ RESTFul API (gin) พื้นฐาน
   • - การประกาศ HTTP GET/POST/DELETE/PUT RESTFul API
   • - ทดสอบด้วย Postman
   • - Error Handlering
   • - Fallback
   • - การรับค่าแบบ String Query, Parameter, Http Body
   • - JSON Parsing
   • - Sub Route
   • - การแยก Subroutes เป็นหลายๆไฟล์
   • - กำหนด CORS - Cross-Origin-Resource-Sharing
   • - Static File Folder Setting
   • - Urlencoding Form Handlering
   • - RAW JSON Handlering
   • - Upload file ด้วย Multipart Http POST

   Golang กับ Stock Workshop with Ordinary Array
   • - เริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ สำหรับจำลอง Backend API สำหรับระบบ Stock สินค้าแบบง่ายๆ
    • Add Product
     Query All Products
     Query by Id
     Delete Product by Id
     Update Product by Id
     MultiPart with Multer
     File Upload - Upload Product Image
     Update Image
   • - การทำ Data Validation
   • - การใช้ Built-in Http Exception ที่มากับ Golang
   • - Http Inception for JWT

   เชื่อมต่อกับ PostgreSQL, MySQL, SQLite Database ด้วย Gorm framework
   • - ปรับ Stock Workshop ให้ใช้ Database จริง
   • - ติดตั้ง PostgreSQL Database
   • - เข้าใจ Concept ของ ORM (Object-Relational-Mapping)
   • - สร้าง Entity Mapping
   • - Primary Key Setting
   • - Field Schema and Validation
   • - สร้าง CRUD ผ่าน Service
   • - Join tables
   • - Debug SQL
   • - Switch Database Driver SQLite, MySQL, PostgreSQL
   • - SQLite VSCode Extension
   • - MySQL VSCode Extension

   การเพิ่ม Authentication Module
   • - SignUp และ SignIn
   • - บันทึกข้อมูลลง Database
   • - MD5 Password Go-Bcrypted
   • - Http Interceptor Middleware
   • - สร้าง Secured API ด้วย JWT and Passport
   • - Bearer Authorization Concept

   การ Deploy จริงบน Cloud server อย่าง Heroku
   • - Production Build
   • - Change PORT
   • - Run in SSL Mode
   • - Environment Configuration for Development and Production
   • - Manage service
   • - สอนนำขึ้น Heroku for Production
   • - การ Build แบบย่อขนาด Execution หรือเอาส่วน Symbols หรือ Debug Info ออก

  แนะนำหลักสูตร

  สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข


  More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม

  สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
  หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

  Apply Now / สมัครเข้าอบรม

  1.
  2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
  3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

  Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
  ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

  *เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/product

รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.