Automated Test for Mobiles App (Android Espresso)
(เปิดสอนเป็น Onsite เท่านั้น - 2 วัน)


     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทดสอบโปรแกรมในระดับองค์กรที่มักจะมีความซับซ้อน และไม่สามารถทดสอบแบบธรรมดาได้ (Manual Test) ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนกระบวนการออกแบบทดสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการพัฒนาโปรแกรม เพื่อที่จะทดสอบให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนส่งมอบโปรแกรม (Zero defect) โดยใช้ภาษา Gherkin ในการออกแบบ BDD ซึ่งเป็นภาษาที่ทุกๆคนสามารถเข้าใจได้, การออกแบบโปรแกรมให้สามารถทดสอบโปรแกรมได้ง่ายโดยใช้ MVP Pattern, การทดสอบ User Interface แบบ Automated โดยใช้เครื่องมือ Android Esspresso, การปรับปรุงคุณภาพของโปรแกรม (Continuous integration) ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือ Jenkins, การนำ Firebase Crashlytics and Testlab มาช่วยในการทดสอบในรูปแบบ Cloud Services
*เนื้อหาโดยสรุป
 • Introduction Automated Test for Android Application ด้วย Espresso
 • Introduction Behavior Driven Development (BDD)
 • Introduction Acceptance Test-Driven Development (ATDD)
 • Introduction Test Driven Development (TDD)
 • Agile Testing
 • Pyramid of Testing
 • Continuous Improvement
 • Principles of version software management
 • Workshop UI Automated Testing with Espresso
 • Workshop Unit and Integration Automated Testing
 • Workshop BDD Gherkin Language
 • Workshop Continuous Integration with Jenkins
 • Workshop Realtime Crash Reporter with Firebase
 • Workshop Cloud-based infrastructure for testing with Firebase
 • Workshop Increase Performance of Android Application

พื้นฐานผู้เข้าอบรม

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรม if, loop, function, class เป็นต้น
 • แนวคิด OOP C# หรือ JAVA

CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน
Review Android Espresso

Review Android Espresso

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข


หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +(66) 2-689-7926, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +(66) 2-689-8943

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : https://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles

สมัครเรียน

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore
Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for KidsFlag Counter

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2021 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.