หากคุณต้องการแอพพลิเคชั่นคุณภาพสูง มาตรฐานระดับองค์กรที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ Android, iOS และ Windows Phone ในระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด Xamarin คือ โซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการ ของคุณ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Xamarin นั้นมีจุดเด่นคือ โปรแกรมเมอร์ จะใช้ภาษา C# เขียนแอพ มือถือเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งบน Android, iOS และ Windows Phone เหมาะ สำหรับทำแอพควบหลายแพลตฟอร์ม โดยมีโค้ดส่วนที่ใช้ร่วมกันมากกว่า 50% ทำให้ประหยัดเวลา สามารถ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสร็จอย่างรวดเร็ว

ClientsContact Us

: (66)87-676-0813
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
นอกเวลาทำการ สามารถฝากข้อความไว้ทาง Line: @codemobiles

สมัครเรียน


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStoreTags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS?Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async?Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async?Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids

Subscribe | Contact Us | Careers | Privacy Policy
Copyright © 2010-2024 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.