แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม

Application Form
ขั้นตอนการสมัคร (เรียนผ่าน Zoom)
1. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดผู้สมัคร
2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี : บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด
หมายเลขบัญชี : 670-2-04739-9
3. โปรดยืนยันการชำระค่าอบรมโดยการส่ง email มาที่ support@codemobiles.com หรือ Add Line มาที่ ID @codemobiles
4. (การสมัครสมบูรณ์) พร้อมเข้าอบรม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่แจ้งในหน้าหลักของแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดผู้สมัคร
นาย/นาง/นางสาว*
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)*
Firstname-Lastname (Eng)*
เบอร์โทรศัพท์*
E-mail*
ที่อยู่
ชื่อบริษัท/สังกัด/สถานศึกษา
หมายเหตุ
ทราบข่าวการฝึกอบรมจากที่ไหน
หลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม*
กรอกข้อความตามภาพ*

Can't read the image? click here to refresh