Java & Swift Programming for Mobile Apps (7,500 บาท / 3 วัน) สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
สำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างความรู้ในด้าน Programming และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อม โดยจะสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของภาษา Java และภาษา Swift การออกแบบโปรแกรมลักษณะเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming ) หลังจากจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนภาษา Java Programming และ ภาษา Swift Programming ในระดับสูงต่อได้และสามารถพัฒนา Android/iOS Apps ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน
เหมาะสำหรับ : นักเรียน นักศึกษา หรือ คนที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Java Programming เพื่อนำไปต่อยอด

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊ค PC หรือ Mac ก็ได้
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive"ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่โค้ดโมบายส์"


"ตัวอย่าง Workshop"สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


เนื้อหาการอบรม
  1. Getting Started
  • What/Why is Java or Swift Programming Language?
  • Variables
  • Functions
  • Compile & Run
  • What is Error?
  • Main Function
  • What is IDE?
  2. Basic Java and Swift Syntax
  • Block Code
  • Functions in Different Styles
  • Variable vs Object
  • Import
  • String/Integer/Boolean
  • Comments
  • DataType
  • Operator +,-,x,/..
  • Getting User's Input Parameters
  • Displaying output
  3. Syntax and APIs in Java and Swift
  • Math APIs
  • String APIs
  • Date APIs
  • System APIs
  • Constant Variable
  • Passing Variable by Value
  • Passing Variable by Reference
  • Optional Parameters
  • Casting
  • Override
  • DataType Conversion
  • Exception
  • Log and Debug
  4. Object-Oriented Programming (OOP) concepts
  • Class in Real World and Programming
  • Object in Real World and Programming
  • Class Declaration
  • Private and Public Variables
  • Field and Local Variables
  • Default Constructor
  • Custom Constructor
  • Inheritance
  • Abstract class and Interface
  • Polymorphism
  • Object Classs
  5. Collections (Array and Dictionary)
  • Array
  • Mutable Array
  • List
  • HashTable
  • Out of Index
  6. Condition & Looping Programming
  • If-Then-Else
  • Switch-Case
  • Equal & Not-Equal
  • AND OR
  • ++, --, %
  • String Comparasion
  • For-Loop
  • Foreach-Loop
  • While-Loop
  7. XML Programming Concepts
  • Basic Sytax
  • Comment
  • Element
  • Tag and Attribute
  • XML Array
  • XML Adaptation
  • XML in Android Layout
  8. Intro Android Studio and XCode IDEs
  • สอนการติดตั้ง Android Studio และ Genymotion
  • สอนการติดตั้ง XCode
  • แนะนำหลักการของ Android UI Binding and Event Listener
  • แนะนำหลักการของ iOS IBOutlet and IBAction
  • ทดสอบการเขียนแอพแบบง่ายๆ โดยใช้ Syntax ที่เรียนมา
  • แนะนำการดู Error Log และการวิเคราะห์ ปัญหา (Debug)

แนะนำหลักสูตร

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf) | (.zip)

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 7,500 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง S&P เรียบร้อยแล้ว (ผู้เรียนต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมาเอง โดยมีสเป๊คขั้นต่ำดังนี้ Ram ขั้นต่ำ 4 GB. และมีพื้นที่ Harddisk เหลืออย่างน้อย 15 GB )

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/productรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.