ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.

Core Ionic Programming (14,500 บาท / 5 วัน)

Ionic Framework คือ เครื่องมือในการสร้าง HTML , CSS และ JavaScript เพื่อใช้ในการพัฒนา Mobile Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย อีกทั้งมีการใช้ Command-line interface ( CLI ) เข้ามาช่วยในการจัดการดูแลบริการต่างๆ ในการสร้างหน้า หรือ การติดตั้งให้ง่ายขึ้นอีกด้วย และถ้าต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ที่เป็น Native ก็จะเข้าถึงผ่าน Runtime ของ Cordova ที่สำคัญสามารถประหยัดเวลาในการพัฒนา หรือ สามารถใช้โค้ดเดียวกัน 100% รันทีเดียวสองแพลตฟอร์มได้เลย iOS และ Android

ดาวห์โหลดเอกสารหลักสูตร (.pdf)

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
CodeMobiles Learning Path
คลิปวีดีโอแนะนำแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรโค้ดโมบายส์ สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในตัวเองว่าควรลงหลักสูตรไหน

เนื้อหาโดยละเอียด
 1. Setup and Introduction - Ionic3
  • Course Introduction
  • NodeJS Install
  • Ionic and Cordova Install
  • Visual Studio Install and Ionic Extension Pack
  • Creating and Changing your First App (Tabs Templates)
  • Ionic CLI Sample
  • How to use the Ionic 3 Documentation
  • Grid Layout
  • Styling and Theming
  • Utility Attributes
 2. Mastering the Basics
  • Ionic 3 Project Structure
  • How Navigation works in an Ionic 3 App
  • Creating a Page and how to Navigate to it
  • An Alternative Way of Creating Pages
  • Passing Data between Pages
  • Popping Pages - Callback Data
  • Saving Time with helpful Navigation Directives
  • Configuring Page Transitions
  • The Page Lifecycle in Action
 3. Using ListView and RESTful Web Service
  • Call an API with Angular 5 RESTful APIs/Web Services and RxJS
  • How to populate a ListView with data
  • Displaying a list of contacts with a ListView
  • Add Loading Component
  • Add Pull to Refresh support to our app
  • Boosting Scroll Performance with VirtualScroll
 4. Using a Native Device Feature
  • Runtime Permission
  • Youtube Video Player
  • Camera
   • Taking a Picture
   • Choose Picture from gallery
   • Upload Image to server
  • Barcode and QR Code Scanner
  • InAppBrowser
  • SQLite
  • Toasts
  • Call Number
  • File
  • File Path
  • File Transfer
 5. User Input, Forms and Data Management
  • How to use SQLite
  • Handle User Input
  • Registering Controls
  • Submitting the Form
  • Validating the Form
  • Handling Data with a Model for our Ingredients
  • Managing Data with a Service
  • insert, update, and delete data
  • Alerts
 6. Using Google Map
  • Using 3rd-party Library
  • Adding Google Maps to the App
  • Configuring our Maps
  • Allowing the User to Place a Marker on the Map
  • Displaying the Chosen Location
  • Geolocation to Locate the User
 7. จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลด้วย Pipes
  • uppercase
  • lowercase
  • number
  • percent
  • currency
  • date formatting
 8. การเตรียม Resources, เทคนิคการ Build App และอัพโหลด App ไปที่ Store
  • Custom Icons and Splashscreen
  • Configuration
  • Build Preparations and Building for Production
  • Publish to Google Play Store
  • Publish to Apple AppStore
ภาพตัวอย่างหลักสูตร Ionic Programming (CORE)
สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขMore Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
Cost : 14,500 ฿ (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด
Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product

-->


รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.