วีดีโอสอนเขียน React-Native Programming
(เวอร์ชั่นเต็ม พร้อมซอสโค้ด)

เนื้อหาวีดีโอและซอร์สโค้ด พร้อมใช้งาน 100% แล้ว


React-Native คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application อย่าง Android และ iOS ที่พัฒนาโดยบริษัท Facebook Inc. React Native มีหลักการคล้ายกับ Xamarin คือมันสามารถ Reuse Code ได้มากกว่า 70% ในการทำแอพที่รันได้ทั้งบน Android และ iOS โดยใช้ภาษาหลักภาษาเดียว คือภาษา ReactJS (ES6 / JSX) ซึ่งใกล้เคียงกับ Javascript / Typescript / XML ในการพัฒนาแอพ ซึ่งเมื่อทำเสร็จ แอพจะทำงานไวใกล้เคียงกับการเขียนด้วย ภาษา Native อย่าง Java และ Swift/Objective-C

อีกหนึ่งจุดเด่นของ React Native คือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Reactive Programming ที่ทำให้การพัฒนารองรับการทำงานแบบ Asynchronous และมี State ที่ซับซ้อนได้

นอกจากนี้ในหลักสูตรจะมีการสอน Redux (State Container) ในการจัดการ State เพื่อให้การพัฒนารองรับระบบที่มีความซับซ้อนและดูเป็นมืออาชีพแบบฟอร์มสั่งซื้อ VDO Training Online
ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด ในการเข้าเข้าใช้งาน

ชื่อหลักสูตร ราคา
React Native Programming 2,700 บาท (ไม่รวม Vat.)

การติดตั้งและเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการพัฒนา

 • การติดตั้ง NodeJS
 • การติดตั้ง React Native และ Watchman
 • การติดตั้ง Visual Studio และ React Native Extension Pack
 • การใช้งาน React Native CLI เบื้องต้น
 • การทำ code format, code completion และ อื่นๆ
 • การวิเคราะห์ Error ตอน compile time
 • การใช้งาน Debugging / JS Debugging / Auto Reload

เนื้อหาหลักในการพัฒนา React Native App.

 • โครงสร้าง React Native Project
 • การใช้งาน React Native Documentation
 • การใช้งาน ReactJS Langulage (ES5/6 and JSX) เบื้องต้น
 • การใช้งาน React Component และ UI เบื้องต้น
 • การใช้งาน Core User Interface Input / Output
 • การใช้งาน Data Binding (Props and State)
 • การดัก Event ที่เกิดขึ้นกับ UI Components แต่ละตัวเช่น การคลิกที่ Button
 • การใช้งาน Redux
 • การใช้งาน Navigation Pages
 • การส่งและรับค่าระหว่าง Pages
 • การใช้งาน Popping Pages - Callback Data
 • การใช้งาน Redux for Page Navigation
 • เข้าใจหลักการทำงาน ของ LifeCycle Events
 • การตรวจสอบ OS (Android หรือ iOS)
 • การตรวจสอบ Android Version
 • การตรวจสอบ iOS Version
 • การใช้งาน Library 3rd Party
 • การ Compile และ Run โปรเจค
 • การตั้งค่าต่างๆ ก่อนนำแอพขึ้น Store
 • การทำ App Icon และ Splash Screen ที่รองรับหน้าจอทุกขนาด
 • การ Generate ไฟล์ APK และ IPA

Workshop: Youtube Feeder ดึงข้อมูลผ่าน JSON RESTful

 • การดึงข้อมูล JSON ผ่าน RESTful APIs
 • การนำข้อมูล JSON มาแสดงบน ListView
 • การใช้งาน Tap Event Listener ListView
 • การ Custom CardView
 • การทำ Loading Component
 • การใช้งาน Youtube Video Player
 • การส่งและรับค่าระหว่าง Pages

Workshop: Basic & Advanced Login Autentication

 • การติดต่อ Database ผ่าน RESTful APIs
 • การ Create Database
 • การ Select, Insert, Update, Delete ข้อมูล
 • การ Handle TextInput
 • การ Submitting the Form
 • การ Validating the Form
 • การบันทึกข้อมูลแบบ AsyncStorage
 • JWT Authen. Link with MySQL
 • การส่งและรับค่าระหว่าง Pages

Workshop: QR + Bar Code Generator and Scanner

 • Installl QRCode Generator
 • การแก้ไข Dependency ทั้งบน Android และ iOS
 • ปรับแต่ง QRCode ขนาดและโลโก้
 • Install QRCode Scanner
 • Test on Real Devices (Android & iOS)
 • Handle Events ที่เกิดขึ้นกับการ Scan
 • Re-scan

Tips, Plug-in, Best Practices Videos (อัพเดทใหม่ๆ อยู่ตลอด)

 • React Native Plugin ที่น่าสนใจ
 • เทคนิคการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
 • React Native 3rd Library ที่มีมาอัพเดทให้ดูกันเรื่อยๆ
 • และคลิปที่มีประโยชน์อีกมากมาย ที่ทำมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆ

สิทธิประโยชน์

       ดูออนไลน์พร้อมซอสโค้ดตัวอย่างทั้งหมดให้ดาวห์โหลด ได้นานถึง 12 เดือน
       วีดีโอและเนื้อหาจะมีการอัปใหม่และปรับปรุงให้ทัน React Native เวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
       สอบถามหรือปรึกษาเนื้อหาในวีดีโอได้ตลอดเวลาผ่าน codemobiles's period students
       จะมีทีมงานช่วยเหลือให้สามารศึกษาเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเบอร์โทรสายด่วนให้
       รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามเงื่อนไขการให้บริการ 081-359-9468


วิธีการสั่งซื้อ
 1. ทำการ Login ด้วย Account ของ Facebook หรือ Google
 2. กรอกรายละเอียด
 3. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ +66-81-359-9468
 6. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ
 1. กรอกรายละเอียด
 2. กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ
 3. ทางบริษัทจะส่งอีเมล์แจ้ง วิธีการชำระเงิน ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อ หรือสามารถดูได้ ที่นี่
 4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ +66-81-359-9468
 5. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่ง รายละเอียดการเข้าใช้งาน ของหน้า VDO Training Online ไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครสั่งซื้อวิธีการชำระเงิน / Payment
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468


Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kidsอบรมเขียนแอพ Androidอบรมเขียนแอพ iPhoneอบรม UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.