ราคาโปรโมชันนี้ ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2561 เท่านั้น

iOS Programming: Basic to Intermediate


Android Programming: JSON Feed MySQL Server


Illustrator for Mobile Application


UX/UI Design for Mobile Application


Xamarin Programming


Java Programming for Mobile Application


Raspberry Pi (GPIO, GUI, Sensor, Network, DB)


NodeJS Programming


Angular Programming


Automated Test with Android Espresso


Adobe XD for Mobile Application


Html5 / CSS3 / Javascript


Ionic Programming


React Native Programming


Python Programming
วิธีการชำระเงิน / Payment

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM


ชื่อบัญชี : บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
หมายเลขบัญชี : 670-2-04739-9
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปมาที่ 02-689-8943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ support@codemobiles.com หรือโทรมาแจ้งที่เบอร์ 081-359-9468

Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog


Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kidsอบรมเขียนแอพ Androidอบรมเขียนแอพ iPhoneอบรม UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.