หลักสูตร ASP .NET CORE MVC 14,500 บาท, 5 วัน Inc. VAT

     ในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Web Application ด้วย APS.NET CORE MVC ซึ่งสามารถพัฒนาได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac , Linux โดยใช้หลักการพัฒนาแนวคิด MVC (Model, View ,Controller) ที่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษา Web Application ตลอดไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง อาทิ การจัดการระบบสินค้าติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือ Entity Framwork Core (EF CORE) ที่สามารถ Mapping ข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับฐานข้อมูลด้วยแนวคิด Object-Relational Mapping (ORM), การ Validation Form และจัดการ Error massage / Property Display, การใช้ Tag helper ที่ช่วยให้การจัดการแสดงผลทำได้ง่ายขึ้น, การสร้าง Service ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล Web Application, การ Custom Master Page ที่ได้รับความนิยมและมีฟรีเจอร์ที่สำคัญในการบริหารข้อมูล, การสร้าง View Component ที่ช่วยให้การแสดงผลบนหน้า Web Application มีประสิทธิภาพมากขึ้น, การสร้างและติดต่อกับ WEB API ในรูปแบบ RESTful Web Services ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล, Upload File, Deployment, สร้างส่วนแสดงผลสำหรับหน้าจอหลายขนาด (Responsive Design) รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆและเทคนิคที่จะช่วยให้พัฒนา Web Application ได้รวดเร็วขึ้น


พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - HTML, CSS เบื้องต้น
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, VB, Java เป็นต้น *ใช้ภาษา C# ในการสอน

เหมาะสำหรับ :
 • - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย ASP .NET CORE

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / macOS พร้อมติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive

ตัวอย่าง Workshop ระบบ POS (Point of Sale)

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข
ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


เนื้อหาการอบรม
  Day 1
  • - Introduction ASP .NET Core with MVC
  • - ASP .NET Core MVC (vs) ASP .NET MVC
  • - Solution and Integration (Web App, Web Api and Xamarin)
  • - Learn MVC (Model-View-Controller) Concept and WorkFlow
  • - Entry Point and Life Cycle of Web Application
  • - Development Tools (IDEs)
  • - Solution and Project Structure
  • - Learn Dependency Injection Concept
  • - Create View (page), Controller (code be-hide) and Model (data entity)
  • - Workshop : Authentication Form

  Day 2
  • - Basic C# Programming
  • - Logging and Debugging
  • - Pages Routing and App Configuration
  • - Page Layout (Master)
  • - Using NuGet (Library and Package Manager)
  • - Razor Page Template
  • - Helper Tags
  • - View Component
  • - Workshop : Product Catalog

  Day 3
  • - Upload Image
  • - Learn Core Api
  • - Core of Entity Framework
  • - DB CRUD (Create, Read, Update and Delete)
  • - Bootstrap and Script Integration
  • - Integrate Ajax and Angular
  • - Workshop : Wire All Business Logics

  Day 4
  • - Learn Web Api
  • - Restful Webservice
  • - Provide Web Api for Mobile
  • - Deployment

  Day 5
  • - Recommended Tools and Packages
  • - Responsive Web Design
  • - Intro Develop Mobile App with Xamarin C#

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 710-2-14744-2 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 114-4-35299-2 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโคล่
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 095-274545-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 768-013563-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 522-105483-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 212-217359-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product
Tanakorn Ngamvittayachaisakool
Developer, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Ramkhamhaeng University
- Bachelor's Degree in Computer Scienceรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.