หลักสูตร ASP .NET MVC + .NET Core (7,500 บาท / 3 วัน)

    ในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ที่ทำงานผ่าน Web Browser (Internet) ผู้เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้ การหลักการทำงานพื้นฐานของ Web Application ตลอดไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Class , Function , Web Service , HTTP, Upload File , Read & Write , Import & Export และหลักแนวคิดในการประยุกต์เพื่อพัฒนาโปรแกรม ด้วย Algorithm ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง Database ที่ถูกหลักการโดยการทำงานผ่าน STORE PROCEDURE , TRIGGER บน SQL Server เพื่อให้การออกแบบระบบ System Analysis ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานภายใต้การ ทำงานของ .NET Framework

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
 • - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, VB, Java เป็นต้น
เหมาะสำหรับ :
 • - ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย ASP.NET
 • - ผู้ที่ต้องการปรับปรุง หรือแก้ไข Web Application ที่พัฒนาด้วย ASP.NET

สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 พร้อมลงโปรแกรมดังต่อไปนี้
  • - Microsoft Visual Studio 2013
  • - Microsoft SQL Server 2008
 • 2. สมุดปากกา
 • 3. Thumb dive

"ภาพตัวอย่างหลักสูตร ASP.NET Web Application"


สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


เนื้อหาการอบรม
  เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ในการใช้โปรแกรม Visual Studio
  • - การสร้างโปรเจกต์ Web Form
  • - การ Set ค่า เบื้องต้นให้กับ Project
  • - โครงสร้างต่างๆของระบบ
  ทำความเข้าใจในภาษา C# และหลักการทำงานของโปรแกรม
  • - การประกาศตัวแปรชนิดต่างๆ
  • - เรียนรู้คำสั่ง IF ELSE , Switch Case
  • - Loop ** For , Do while , While , For each
  • - การสร้าง Function , Method ชนิดที่มี Parameter และไม่มี Parameter
  • - การทำงานซ้อน ของ Function และ Procedure
  • - การ Overload Method
  • - การทำ Post Back
  • - Array , Substring , Format (Date time)
  • - Session , QueryString
  • - Try Catch
  Event ต่างๆ ของ .NET Control
  • - Page Load , (!Post Back)
  • - Click Event , SelectIndexchanged
  • - Add Control In Gridview
  • - การดักจับการ Key ข้อมูลต่างๆ
  • - เหตุการณ์ Itemcommand , Databound
  • - Find Control ต่างๆ
  HTML & JavaScript
  • - HTML TAG
  • - Response Script
  การทำงานกับข้อมูล
  • - Binding ข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับ Datatable , Dataset , Sqldatareader
  • - การใช้ Sql Command , DataAdapter
  • - การโหลด Sqldatareader
  • - Feed ข้อมูล ด้วย Web Service , XML
  • - วิธี Import Text File
  • - หลักการ สร้าง Utility สำหรับการรับส่งข้อมูล
  การ Read Write
  • - การเขียน Text File เพื่อเก็บ Log แบบ Notepad บน Server
  • - String Builder
  • - Directory ต่าง ๆ เช่น Create Folder , Copy , Move
  • - Import & Export Excel
  • - PDF File
  • - Read Write Picture
  • - Upload File
  HTTP
  • - การรับส่ง Email
  Database
  • - การสร้าง Database , Table
  • - Create PROCEDURE , TRIGGER
  • - เรียนรู้หลักการ One To Many
  • - PROCEDURE ที่ RETURN ค่า แบบ ExecuteScalar
  • - Syntax ต่างบน SQL Server IF Else , Loop , SubString , IF Exists
  • - Default Null Value , GROUP BY
  • - การ JOIN Table
  • - SELECT INSERT UPDATE DELETE
ผู้ศึกษาสามารถเลือกระบบที่สนใจในการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กรได้ดังนี้
 • 1. ระบบจองโรงแรม
 • 2. ระบบซื้อขายสินค้า
 • 3. ระบบสต๊อก
 • 4. ระบบห้องสมุด
 • 5. ระบบสายการบิน

More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส พระรามที่ 4
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 710-2-14744-2 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 114-4-35299-2 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโคล่
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 095-274545-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 768-013563-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 522-105483-5 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ชื่อบัญชี นายชัยสิทธิ์ ทายะบวร (ออมทรัพย์) 212-217359-0 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือ SMS มาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Teerat Phoowaborwornphimkul
ASP.NET Instructor at CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Rangsit University
- Master of Science - Information Technology
- The University of the Thai Chamber Of Commerce Bachelor of Management


รูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles
Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

Follow Us


Our Facebook. Our Youtube Channel. Products in AppStore Products in PlayStore


Tags

iOS Dev. iOS 7,8 iOS Sqlite3 NSTableView iOS Keyboard Handler NSFileManager iOS Optimisation Xcode Swift Programming ARC iOS Async Image API iOS Thread iOS Admob iOS Animation iOS SSL Export iOS IPA File ASO (App Store Search Optimization) Android Dev. Androids Sqlite3 ListView Preference Android Optimisation Android ADT Android Studio Android Async Image API Android Thread Android Admob Android In-App Billing API Android Animation Android Activity Android Service Android Content ProVider Android SSL Export Android APK File Mac Dev. VDO Training Online Training Game Dev. Android UI/UX iOS UI/UX UI/UX Google Analytic NSData, NSDictionary, NSArray Objective Class and Message iOS Database Custom TableView iOS iOS Feed iOS XML iOS JSON iOS Webservice iOS Network iOS Push Notification iOS Map Java Android XML Android JSON Android Database Custom ListView Android Android Feed Android Webservice Android Network Android Push Notification Android Map Mobile Dev. for Kids


อบรมเขียนแอพ iPhoneอบรมเ UX/UIOnsite Trainingอบรมเขียนแอพด้วย Xamarin for iOS

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.