IoT Android Programming 5,100 บาท, 2 วัน Inc. VAT

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอย์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT (Arduino, ESP8266, Bluetooth 4.0 (BLE), NodeMCU) เพื่อดึงข้อมูลจาก Sensors (Temperature, Ultrasonic, Infrared และ อื่นๆ) แบบต่างๆ มาแสดงผล รวมถึงสั่งการให้อุปกรณ์ Hardware (Relay) ต่างๆ ทำงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษาอะไรมาก่อนก็ได้ อาทิเช่น C/C++, JAVA, C#, PHP, VB หรือแค่รู้จัก If, Then, Else, Function. แต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้หรือไม่สามารถปรึกษา อาจารย์ดูก่อนได้ครับ

หมายเหตุ *

*เนื้อหาโดยสรุป
 • IoT Solution & Integration Concept
 • Labs - Data Exchange Between Android and IoT Devices
 • Using Android Studio and Advanced Plugin
 • Basic Android (User Interace) Development (Layouts, Activity, Binding and Event Listener)
 • Http Communication with NodeMCU and ESP8266
 • Bluetooth 4.0 Communication with Arduino
 • Develop Backgroung Application with Android Services
 • AsynTask, Broadcast, Intent-Filter Programming
 • Integrate Firebase Real-Time Database
 • Integrate Android Graph View Library
 • Integrate Android Guage View Library
 • Build APK for Distribution
สิ่งที่ต้องเตรียม :
 • 1. เครื่องโน๊ตบุ๊ค Windows หรือ Mac ก็ได้
 • 2. สาย USB สำหรับต่อ NodeMCU กับโน๊ตบุ๊ค (หัว micro USB)
 • 3. สมุดปากกา"ภาพตัวอย่างหลักสูตร IoT Android Programming"สุดยอดของว่างที่จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข

ตารางอบรม (กรุงเทพ พระราม 3) 9:00-16:00 วันละ 6 ชม.


เนื้อหาโดยละเอียด
หัดใช้ Android Studio และเริ่มพัฒนาแอพที่มี User Interface พื้นฐาน
 1. สอนการใช้ Android Studio แบบมืออาชีพ
  • การติดตั้ง และ การแก้ไขปัญหาระหว่างการติดตั้ง
  • หลักการทำงานของ Build Configuration (Gradle)
  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในการ new project ครั้งแรก
   • Gradle Method not Found
   • Multiple Dex Files
   • Not found Google Play Services
   • Not found Theme
  • ติดตั้ง Android Simulator แบบมืออาชีพ ด้วย Genymotion
  • ติดตั้ง Google Play, Google Map, Youtube App บน Genymotion
 2. เข้าใจโครงสร้าง Project และรูปแบบการพัฒนาแอพด้วย Android Studio
  • โครงสร้างของ Android Project (src, res, manifest, asset, libs., gradle and etc.)
  • เรียนรู้การทำงาน Android Application แบบต่างๆ เพื่อเลือกใช้ให้ถูกกับงาน
   • Activity Application
   • Service
   • Broadcast Receiver Application
 3. เริ่มทำ Workshop ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • สร้าง Class Activity อย่างถูกหลัก (คลาสที่ควบคุมวัฏจักรของ View หน้าจอหนึ่งหน้าจอ)
  • สร้าง UI ด้วยการหัดเขียนทั้งแบบ XML Layout and Java Layout เพื่อแก้ไขหน้าตาตอน Runtime
  • เข้าใจความแตกต่างของ View, ViewGroup and Layout ในระดับ Advanced
  • การใช้ ID แบบธรรมดา และแบบประสิทธิภาพสูง ด้วย Reusable IDs
  • การเขียน Application Configuration ที่ชื่อ AndroidManifest.xml
  • การ Bind Widgets
  • การ Set Widget Event Listener
  • เข้าใจ Android Activity's Life Cycle และ Best Practice ในการวางโค้ด
  • เข้าใจ MVC และ Delegation Design Pattern และ Singleton, Delegated Methods
  • การวิเคราะห์ Error Log ด้วย LogCat และ Log Filter อย่างมีประสิทธิภาพ
เขียน User Interface ที่ซับซ้อนมากขึ้น พร้อมเชื่อมต่อฐานข้อมูลในแบบต่างๆ
 1. เริ่มทำ Workshop ที่ครอบคลุมเนื้อหา
  • เรียนเขียน Layouts และ SubLayouts หลายๆ แบบ อาทิเช่น
   • RelativeLayout, LinearLayout, FrameLayout
   • หลักการเขียน Style (CSS for Android)
  • การสร้างหลายๆ หน้าจอ(Activity) และการสื่อสารด้วย Intents
   • การดักจับอีเว้นท์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ด้วย Activity Delegation Methods
   • การสั่งเปิดหน้าโปรแกรมแบบมี Transition Effects ตัวอย่างเช่น Fading Effect
   • การส่งค่าไปมาระหว่าง Activity ด้วย Intent ทั้งแบบผ่าน Extra และ URI
  • AppCompactActivity
  • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Standard API กับ AppCompat API
การเรียกใช้ API เพื่อเชื่อมต่อ Arduino ESP8266 และ NodeMCU จาก Android
 1. การเขียน Asynchronous Programming ด้วย AsyncTask
 2. การเชื่อมต่อ Remote Server ด้วย Http Get และ Post Method แบบประสิทธิภาพสูง
 3. เรียนรู้การเชื่อมต่อ Internet ทั้งแบบ HTTP GET/POST
การเรียกใช้ API เพื่อเชื่อมต่อ Arduino + Bluetooth LE 4.0 จาก Android
 1. การเขียน Asynchronous Programming ด้วย AsyncTask
 2. การเชื่อมต่อ (Paring) BLE ผ่าน Android Bluetooth Library
 3. การเปิด Socket เพื่อเริ่มการสื่อสาร
 4. การส่งข้อมูลไปยัง IoT Devices ผ่าน Bluetooth
 5. การส่งข้อมูลดึงข้อมูลจาก IoT Devices ผ่าน Bluetooth
การประยุกต์ Communication APIs แบบต่างๆ เพื่อดึงค่าจาก Sensors
 1. Temperature Sensor
 2. Infrared Sensor
 3. Ultrasonic Sensor
 4. Humidity Sensor
 5. Etc. Sensor
การติดตั้ง User Interfaces ที่จำเป็นสำหรับงานพวก IoT
 1. Graph View
 2. Gauge View
 3. Basic Animation
การทดสอบรันบนเครื่องจริงและการสร้างเป็น .APK File เพื่อนำขึ้น GooglePlay หรือใช้งานจริง
 1. การสร้าง KeyStore
 2. ขั้นตอนการ Sign Application แบบเจาะลึกเพื่อสามารถเขียนเป็น script file ได้
 3. การทดสอบแอพพลิเคชั่นบน Real Device และ ทำ Android Installation File (.APK)
 4. Security พื้นฐานก่อนนำขึ้น
 5. Q&A และ มอบใบประกาศนียบัตรจากบริษัท CodeMobiles
More Details / รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางโค้ดโมบายส์ จัดเตรียมเครื่อง Mac ให้ จ่ายเพิ่ม 2,500 ฿ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพราะเครื่องมีจำกัด
หมายเหตุ : ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกคอร์ส หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ซึ่งผู้อบรมที่ชำระเงินค่าอบรมแล้ว จะได้รับเงินค่าอบรมคืนทั้งหมด

Apply Now / สมัครเข้าอบรม

1.
2. e-mail มาที่ support@codemobiles.com
3. หรือโทร 081-359-9468, (Hotline 24 hrs) 081-359-9468

Payment / วิธีชำระเงิน ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซอยแฉล้มนิมิตร (ประดู่ 1)
ชื่อบัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (ออมทรัพย์) 670-2-04739-9 กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปมาที่ +66-2-6898943, สแกนส่งทางอีเมล support@codemobiles.com หรือโทรแจ้งมาที่เบอร์ +66-81-359-9468

Instructor
Chaiyasit Tayabovorn
Managing Director, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- King Mongkut's University of Technology Thonburi
- Master's Degree in Computer Engineering

- King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering

ผลงานของผู้สอน : http://www.codemobiles.com/biz/product

Instructor
Narindech Wanadecha
IoT Instructor, CodeMobiles Co.,Ltd.

การศึกษา :
- Master's Degree in Instrumentation Engineering (Present)

- King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- Bachelor's Degree in Instrumentation Engineeringรูปแบบการเรียนที่โค้ดโมบายส์

Customers / ลูกค้า

แผนที่บริษัท CodeMobiles

Subscribe | Contact Us | Careers | Site Maps | Legal Notices | Terms of Use | Your Privacy Rights
Copyright © 2010-2015 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.